Månad: september 2015

Australisk läsövning

Text hämtad från The Conversation, akademisk webbplats. Författaren är professor i Australien och kommenterar här bland annat den berömda bilden tagen från Apollo 17 där jorden framstår som en blå kula. Kopplingen till Harry Martinsons Aniara är självklar. No escaping…