Martinson om kriget

Världsåskan Världsåskan rullar ständigt dess grymma vagnar bullra i alltid något fjärran. Tidningen kommer. Du läser om land efter land. Världs-eldsvådan flyttar sig, byter ställe irrigt som i pyromanernas virriga eldspel. Makterna är lika eldfarliga som de är betryggande jämnspelta.…

Martinson-vän och folkbildare avliden

Ingemar Sallnäs (1934 – 2022), som många i sällskapet har träffat i olika sammanhang hyllas med följande minnesord, författade av Göran Bäckstrand och Gunnar Edander. Ingemar Sallnäs, tidigare rektor på Jakobsbergs folkhögskola, har avlidit. Kollegor från hans verksamhet har beskrivit…