Månad: juli 2014

Bokmässan söndag: Martinson i akademien

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under bokmässan i Göteborg i höst. Ett av dem presenterar en ny bok och dess innehåll – tidigare opublicerade texter från Martinsons tid i Svenska Akademien. Harry Martinson i…

Bokmässan lördag: etiskt estradsamtal

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under bokmässan i Göteborg i höst. På lördagen framträder två välkända Martinson-kännare och diskuterar Martinson och etiken. Harry Martinson och etiken. Ett samtal.                                  Lö 27/9     10.30 Lundaprofessorerna Göran Bexell…

Bokmässan fredag: om en lärare

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under höstens bokmässa i Göteborg. Den alltid aktuella skoldiskussionen kan få nya infallsvinklar av berättelsen om den lärare som väckte kunskapstörsten hos den unge Harry Martinson. Läraren som öppnade…

Bokmässan torsdag: Martinson på franska

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under höstens bokmässa i Göteborg. Det är inte enkelt att översätta en författare som Harry Martinson till ett annat språk – rättare är väl att kalla översättningen en tolkning. I…

Dags att tänka på Bokmässan!

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under bokmässan i Göteborg i höst. Här kommer en kort presentation av de fyra programpunkterna. Pricka gärna in dem i ditt program om du ska till bokmässan 25-28 september!…

David Stenbeck skriver om Aniara

  David Stenbeck, nyligen bliven förlagschef på eget digitalt bokförlag har skrivit en essä om Aniara i Ystads Allehanda. Stenbeck var tidigare redaktör för kulturtidskriften Rymden (nu nedlagd), och är känd som poet och mångsysslare inom den litterära världen. Författaren har bland…