Välkommen till årshögtiden 2024!

Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög år 2016. Vartannat år samlas sällskapet i Jämshög under två eller tre majdagar.

Planeringen för 2024 års majdagar, Harry Martinson-sällskapets årshögtid, är nu igång.

Preliminärt kommer vi den här gången att återuppta en tradition med tre dagars samling i Jämshög, med början fredagen den 3 maj. Det formella årsmötet, föredrag och utdelning av Harry Martinson-priset sker på lördagen den 4 maj. Söndagen den 5 planeras för en utflykt genom ”Martinson-land”, det vill säga de trakter, byar och gårdar där författaren växte upp.