Pressmeddelanden

Pressmeddelande från Harry Martinson-sällskapet 2015-02-01

Klockrikestipendiet 2015 till Maiping Chen

 

Motivering:

Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne tillfaller år 2015 den kinesiske författaren och översättaren Maiping Chen, numera verksam i Sverige.

Genom sina översättningar till förenklad mandarin av Aniara och Nässlorna blomma har han gjort två centrala verk i Harry Martinsons författarskap tillgängliga för en stor kinesisk läsekrets.

 

Klockrikestipendiet är på 20 000 kronor och delas ut lördagen den 9 maj i Ljungskile.

”Maiping Chen föddes den 4 november i Jiangsuprovinsen i Kina. Vid 17 års ålder skickades han till Inre Mongoliet för den ”omskolning”, som Mao Zedong krävde att ungdomar skulle genomgå. Maiping Chen blev alltmer medveten om förtrycket från den kinesiska regimen, och från 1978 engagerade han sig aktivt i motståndet framför allt som redaktör för den litterära, underjordiska tidskriften Jintuan (I dag). Tidskriften stoppades av myndigheterna 1980. Under de följande åren studerade Maiping Chen drama till en Masters Degree vid Beijing Drama Academy, och verkade som lektor där, innan han 1986 begav sig till Oslo för fortsatta dramastudier.

Efter Massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 lämnade många kinesiska intellektuella Kina, bland dem poeten Bei Dao, en av dem som startat tidskriften I dag. På dennes uppmaning återstartades tidskriften för exilförfattare med Maiping Chen som redaktör, och dess första nummer utkom i Oslo 1990. Den förbjöds omedelbart av de kinesiska myndigheterna, och Maiping Chens pass förklarades ogiltigt, och han kunde inte återvända till Kina.

Från 1990 bor Maiping Chen i Sverige, blev svensk medborgare 1998 och är gift med översättaren och bibliotekarien Anna Gustafsson Chen.

 

Studier: Dramastudier vid Beijing Central Drama Academy 1982-1986 – Master Degree

Oslo Universitet 1986-1990 : huvudämne Teatervetenskap

Utländsk lektor vid Stockholms universitet 1990-2009

Ledamot av Svenska PEN-klubben

Skrivit ett antal noveller, bland annat Det öppna fältet i Karavan 2001:1, där också noveller av Li Li och nobelpristagaren Mo Yan ingår

Skrivit ett mycket stort antal essäer och artiklar på kinesiska, engelska, norska och svenska i litterära, kulturella och politiska frågor – ofta under signaturer, bl a Wan Zhi, och ofta i den efter massakern på Himmelska fridens torg av bland andra honom återuppväckta tidskriften Jiutian.

Översatt flera verk från kinesiska till svenska och från svenska till kinesiska, bl a dikter av Tomas Tranströmer, Kjell Espmarks kortroman Glömskan och de stora Martinsonverken Aniara 2012 och Nässlorna blomma 2014. Aniara är det första hela verk av Martinson, som kommit ut i Kina. Maiping Chen valde att översätta verket till något förenklat mandarin för att göra det tillgängligt för en större kinesisk läsekrets.

Vid översättarseminariet i Nebbeboda Akademi (Olofström) 27 juni 2012 deltog Maiping Chen och berättade om sitt översättarbete fr a med Aniara, som han påbörjat ca 10 år tidigare.

År 2014 startade Maiping Chen ett eget förlag Wanzhi Book House med syfte att ge ut kinesisk litteratur på svenska. Första utgivna verket var romanen Lyckan av flerfaldigt prisbelönade författaren Jia Pingwa.

Bland Maiping Chens vänner och medkämpar för ökad demokrati i Kina finns också mottagaren av Nobels Fredspris 2010 Liu Xiaobo, som för sitt deltagande i demokratirörelsen Charta-08 dömdes till ett elvaårigt fängelsestraff, vilket hindrade honom att personligen motta Fredspriset i Oslo.

 

Mera information:

 

Disa Lundgren, stipendiejuryns ordförande

Tel. 044 12 00 54

dg.lundgren@telia.com

 

Rune Liljenrud, sekreterare i stipendiejuryn

Tel. 0472 715 25, Mobil 070 34 44 483

runeliljenrud@hotmail.com

 

Åke Widfeldt, ordförande i Harry Martinson-sällskapet

Tel. 0325 707 32; Mobil 0706 65 16 87

ake.widfeldt@telia.com

 

Kontaktuppgifter Maiping Chen:

telefon 08-500 24 819

 

Länk till Libris lista över böcker av Maiping Chen

 

Om Klockrikestipendiet:

Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne instiftades 2009 i samband med sällskapets 25-årsjubileum. Det delas ut vartannat år i samband med årshögtiden som firas i början av maj varje år. Tidigare pristagare är:

 

År2009

2011

2013

MottagareLi Li Länk till information om Li Li och det första Klockrikestipendiet

Carina Karlsson

Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind

Plats för utdelandetKlockrike, Östergötland

Brunnsvik, Dalarna

Stockholm

 

Länkar:

https://sites.google.com/site/harrymartinson00/Home/martinson-i-kina-och-vietnam

 

Maiping Chen eller Chen Maiping? Samma person, samma namn men i olika ordning. Läs här om kinesiskt namnskick:

http://www.panorama.lupef.se/2010/05/11/kinesiska-namn-en-miniguide/

 

Om Harry Martinson-sällskapet på

www.harrymartinson.se

Pressmeddelande 2012-03-28

Donation bakom ungdomssatsning av Harry Martinson-sällskapet

En av Harry Martinson-sällskapets medlemmar, Gunnar Andersson, har tillsammans med sin nyligen avlidna maka Ingegerd skänkt en rejäl summa pengar till sällskapet. Gåvan ska användas till en ungdomssatsning och har bland annat gjort det möjligt för sällskapet att utlysa en pristävling, vars förutsättningar kommer att meddelas senare i vår.

Pengarna ska placeras i en fond och de ska alltså i första hand ska användas för att fånga den yngre generationens intresse för Harry Martinson och hans diktning. Den exakta summan är i enlighet med donatorns önskan inte offentliggjord, men den kommer att räcka till mer än bara en pristävling.

– Vi i Harry Martinson-sällskapet är mycket tacksamma mot Gunnar och Ingegerd Andersson för den enastående gåvan, säger ordföranden Åke Widfeldt, Tranemo. Vi i styrelsen ska göra vårt yttersta för att donators intentioner ska förverkligas.

I donationsbrevet ger Gunnar Andersson följande exempel på hur pengarna kan användas:

1. anordna en pristävling inom skolans värld med stipendier för uppsatsskrivare inom ämnen som Natur och miljö (miljöfrågan är ju högaktuell nu och kan jämföras med Martinsons miljöintresse) eller Rymden (en resa till Mars har ju börjat förberedas och kanske kan jämföras med Aniara).

2. belöna någon ”eldsjäl” som sprider budskapet bland ungdomen med modern teknik som mail, sms, Facebook eller andra sociala medier.

3. inom styrelsen söka andra möjligheter eller åtgärder som hos ungdomen främjar intresset för Harry Martinson och hans diktning.

Styrelsen har redan beslutat att i enlighet med Gunnar Anderssons önskan utlysa en litterär pristävling som främst riktar sig till unga skrivare. Professor Johan Stenström, vice ordförande i sällskapet, förbereder tillsammans med författaren Paulina Helgeson och journalisten Lena Havland-Erlandson en sådan tävling. Detaljerna för tävlingen är ännu inte fastlagda utan kommer att meddelas i samband med årshögtiden i Jämshög den 5 maj. En ny satsning på Facebook har också inletts med Semir Susic och Ingemar Lönnbom som ansvariga.
Kontakt Harry Martinson-sällskapet:
Åke Widfeldt, ordförande: 0706-651687
Ingemar Lönnbom, ledamot i styrelsen: 0708-310392

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *