Månad: september 2014

Klara Andreasson och Siri Carmesund

De två sista stipendiaterna i Harry Martinson-montern under Bokmässan 2014 kommer från västkusten. De berättar om sig själva i den här intervjun.

Bokmässan söndag: Martinson i Akademien

GÖTEBORG söndag 28 september. Bok- och biblioteksmässan går nu in på sista varvet detta år. Harry Martinson-sällskapet presenterar ännu ett intressant program på De litterära sällskapens scen, nämligen ett föredrag om Martinsons tid i Svenska Akademien. Martinson valdes in i…

Harry Martinson i Brasilien – samtal

I Rio arbetade jag med att bona golv, berättar Harry Martinson. Men det hårda arbetet till trots, Brasilien har en mycket speciell plats i Martinsons diktning. Det framgår inte minst av detta samtal mellan Paulina Helgeson, Björn Larsson och moderatorn…

Samtal om Harry Martinson och etiken

Det böljar mellan världshaven och ICA-butiken när två professorer diskuterar Harry Martinsons etik. Lyssna här på samtalet mellan Göran Bexell och Björn Larsson på Bokmässan i Göteborg den 27 september.

Bokmässan idag lördag: samtal om etik och om Brasilien

GÖTEBORG 27 september. Harry Martinson-sällskapet deltar i två evenemang på Bok- och biblioteksmässan idag lördag. Det ena är ett samtal om Martinson och etiken, det andra är ett seminarium om författarens vistelse i Brasilien under tiden som sjöman. Ett av…

Bokmässan idag fredag: Om lärarens betydelse

Vi minns alla våra lärare i skolan, de avhållna såväl som de andra. Harry Martinson har genom omnämnanden i flera av sina böcker rest ett äreminne över skolläraren Staf i Nebbeboda skola. Om honom och om lärarens betydelse handlar Semir…

Stipendiater läste dikter i Martinson-montern

Två av de tre vinnarna i Harry Martinson-sällskapets skrivartävling, ”I dialog med Harry Martinson” framträdde vid en monteraktivitet på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg torsdagen den 25 september. Det var Annika Rydberg och Jonas Gren som utsattes för intervjuer av…