Månad: augusti 2018

Margareta Weidhagen-Hallerdt till minne

Fil. lic. Margareta Weidhagen-Hallerdt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 91 år. Hon sörjes närmast av döttrarna Katarina, Miriam och Malena med familjer. Margareta Weidhagen-Hallerdt var förvisso vetenskapskvinna, forskare, arkeolog, amanuens och museipedagog, men det fanns också ett annat…

Månadens Martinson Augusti – da capo från år 2008

Månadens Martinson – i augusti månad 2008 Ringaren I blåklockstider kan man se den blyge och svartklädde Ringaren, en liten skalbagge av trettisjunde familjen, vivel-ätten. Han ses ofta sitta på det glatta ringarrepet där detta leder ner i klockans stängel.…