Bli medlem


Varmt välkommen till sällskapet. För att kunna registrera dig (se mera information nederst på sidan) som medlem behöver vi:

  • Ditt namn
  • Eventuella familjemedlemmars namn (om du vill att de ska ingå i ditt medlemskap)
  • Postadress
  • e-post
  • telefonnummer

Skicka till info@jamshog.org (vårt kansli på Jämshögs folkhögskola)

Enskilt medlemskap 300 kr

Familjemedlemskap 350 kr

Nytt: upp till och med 25 års ålder 200 kr

Medlemmar utomlands lägger till 100 kr för porto

Bankgiro 5662 – 5890

Swish 123 097 07 98 (QR-kod till höger)

Välkommen till Harry Martinson-sällskapet!

Kontakt:

Harry Martinson-sällskapet
c/o Jämshögs Folkhögskola
Kulltorpsvägen 2, 293 72 JÄMSHÖG
Tel. 0454 – 463 40

e-post: info@jamshog.org

Om sällskapet

Harry Martinson-sällskapet bildades 1984 i författarens barndomssocken Jämshög i Olofströms kommun. Det är ett av de större litterära sällskapen i Sverige. Sällskapet drivs som en ideell förening och all verksamhet finansieras av medlemsavgiften och donationer. Därför är Du som medlem oerhört viktig! Det är vi medlemmar som bidrar till att förvalta och sprida Harry Martinsons texter!

Som medlem får du bland annat:

  • sällskapets årsbok och medlemstidningen Doris
  • inbjudan till årsmöte (med föredrag, utflykter m.m.)
  • inbjudan till kurser, föreläsningar, kulturprogram, stipendier m.m.
  • ett brett nätverk av litteraturintresserade personer i hela Sverige

Ett litterärt sällskap är inte ett ensidigt dyrkande av en författare. Det är snarare en fast punkt utifrån vilken man kan ta sig an litteraturen. Du behöver inte vara proffs på Harry Martinson för att vara med, det räcker om någon av hans texter berört dig. Välkommen!

Den nya dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj 2018

Med anledning av att GDPR (General Data Protection Regulation) nu träder i kraft vill vi upplysa dig om att du när du blir medlem kommer att finnas registrerad hos Harry Martinson-sällskapet.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som sedan 20 år tillbaka funnits i Personuppgiftslagen, PuL. I princip vad som helst som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person, faller inom det nya regelverket. Syftet med förändringarna i GDPR är att stärka skyddet för personuppgifterna; allting har sin grund i rätten till privatliv och integritet. Man får dock behandla personuppgifter med stöd av samtycke för att uppnå ett syfte, exempelvis i vår verksamhet för att nå ut med vår information.

Harry Martinson-sällskapet för ett register över sällskapets medlemmar med namn, adress och hemkommun samt kontaktuppgifter i form av e-post (i vissa fall) och telefonnummer. Dessa uppgifter finns endast tillgängliga internt på Jämshögs folkhögskola.

Vi emotser gärna dina synpunkter kring detta och hoppas få ditt samtycke att föra ett medlemsregister med dina kontaktuppgifter när du blir medlem hos oss.

10 comments for “Bli medlem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *