Prismottagare genom åren

Sverker Sörlin, mottagare av Harry Martinson-priset 2024. Foto: Ingemar Lönnbom

Priser till Harry Martinsons minne

Klockrikestipendiet

Klockrikestipendiet delas ut vartannat år. Till Klockrikestipendiet bidrar Harry Martinsons båda döttrar, Harriet och Eva, vilka under många år också har ingått i juryn.

Stipendiet delas ut ojämna år fr.o.m. sällskapets 25-årsjubileum år 2009 på plats där årshögtiden för tillfället hålls.

 • 2009: Li Li (utdelades i Klockrike, Östergötland)  
 • 2011: Carina Karlsson (utdelades i Brunnsvik, Dalarna)  
 • 2013: Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind (utdelades i Stockholm)
 • 2015:  Maiping Chen (utdelades i Ljungskile)
 • 2017: Tomas Bannerhed (utdelades i Växjö)
 • 2019: (vilande)
 • 2021: Jonna Bornemark
 • 2023: Patrik Svensson (utdelades i Göteborg)

Harry Martinson-priset

Harry Martinson-priset har initierats av Olofströms kommun och har utformats i samverkan med Harry Martinson-sällskapet som bidrar med jurymedlemmar och en arena för prisutdelningen. Priset delas ut i samband med sällskapets årshögtid då den vartannat år genomförs i Jämshög, Martinsons hembygd. Priset delas ut jämna år i Jämshög, under årshögtiden.

Ur statuterna: Priset skall delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter. 

 • 2008 Jan Eliasson
 • 2010 Christian Azar
 • 2012 Föreningen Vetenskap och Folkbildning
 • 2014 Nina Björk
 • 2016 Ulf Danielsson
 • 2018 Eva Ström
 • 2020 Helena Granström
 • 2022 Stefan Sundström
 • 2024 Sverker Sörlin

Harry Martinson-sällskapets ursprungliga pris hette ”Stora Harry Martinson-priset” och delades ut åren 1986 – 1997. Numera är det alltså utbytt mot ”Harry Martinson-priset” (se ovan)

Det tidigare priset gällde tre kategorier pristagare:

 • Kategori 1 Till en svensk kulturskapare – forskare, författare eller annan konstnär – som framgångsrikt verkat som väckare, brobyggare eller varnare mellan ”de två kulturerna” , den humanistiska eller den naturvetenskapliga.
 • Kategori 2  Till en skönlitterär författare som genom sitt nyskapande inom litteraturen gjort sig värdig ett pris som bär Harry Martinsons namn.
 • Kategori 3  Till en litteraturforskare eller kritiker som bidragit till kännedom om Harry Martinson, hans tid, krets och tankevärld.

Detta tidigare pris är sedan 1998, enligt styrelsens beslut, vilande.

PRISTAGARE

 • 1986  Peter Nilson Kat. 1  
 • 1987  Göran Printz-Påhlson Kat. 2  
 • 1988  Sonja Erfurth Kat. 3
 • 1989  Björn Gillberg Kat. 1  
 • 1990  Werner Aspenström Kat. 2  
 • 1991  Lars Gyllensten Kat. 1  
 • 1992  Kristin Olsoni /Martin Kurtén   Kat. 3  
 • 1993  Sara Lidman Kat. 2  
 • 1994  Ingvar Holm Kat. 3  
 • 1995  Gunnar Brusewitz Kat. 1
 • 1996  (vilande)  
 • 1997  Johan Wrede Kat. 3  

Jubileumspris 2004 Stefan Edman

Motiveringen lyder: I Martinsons efterföljd använder Stefan Edman sitt levande språk för att väcka vår vaksamhet om allt livs miljö. Harry Martinson skulle i Stefan Edman känt igen en medkämpe.

Pris till sällskapet

Under jubileumshögtiden 2004 utdelade även Region Blekinge ett pris på 40.000 kr till Sällskapet, nämligen Blekinges kulturpris. Harry Martinson fick själv länets kulturpris för 40 år sedan.

Motiveringen till Harry Martinson-sällskapets pris är:

För deras arbete med att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Harry Martinson och hans författarskap. Harry Martinson-Sällskapet är ett av Sveriges allra största litterära sällskap och ger kontinuerligt ut verk av denne ständigt aktuelle Blekingeförfattare. Sällskapets arbete med att vårda minnet och verken av Nobelpristagaren Harry Martinson är av stor betydelse till åminnelse för en av Sveriges största diktare.

I dialog med Harry Martinson (2014)

Harry Martinson-sällskapets skrivartävling, I dialog med Harry Martinson riktade sig till deltagare från skrivarutbildningar på avancerad nivå.

Första pris: Maja Tinnervall, 20 000 kronor,

Andra pris: Annika Rydberg, 15 000 kronor,

Tredje pris: Jonas Gren, 10 000 kronor.

Äldre texter om priserna:

Harry Martinson-priset 2012

Harry Martinson-priset delas ut vartannat år av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet. Utdelning sker i samband med sällskapets årshögtid i början av maj. Prissumman är 83 950 kr Priset har delats ut två gånger tidigare, till Jan Eliasson 2008 och till Christian Azar 2010.

Statuter för priset

Harry Martinson-priset delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinson anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellanmänniska och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Mottagare av priset 2012

Harry Martinson-priset 2012 tilldelas Föreningen Vetenskap och Folkbildning, för arbetet att i Martinsons anda värna kunskap och fördriva förvillelse.

Prisutdelning och prisföreläsning sker i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög, Olofströms kommun, den 5 maj 2012.

 

 

Carina Karlsson fick Klockrikestipendiet 2011

GÖTEBORG 5 februari. Den åländska poeten och författaren Carina Karlsson, har tilldelats Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne för år 2011.

 Motiveringen lyder: ”för ett mångsidigt författarskap i Harry Martinsons anda, som berör och från olika sammanhang öppnar frågeställningar med reflektion över nuets ansvar för natur, hav, miljö och mänsklig utsatthet.”
Priset delades ut på Åland den 20 maj av vår hedersmedlem Göte Sundberg 

Video: Ceremoni på Åland 20 maj 2011

 
Senaste artiklarna i Ålandstidningarna – efter utdelandet av stipendiet:
Tidigare artiklar:

Artikel i Nya Åland

Artikel i Ålandstidningen

Ålands radio

 
 Artiklar om Carina Karlsson
 
Ċ httpwww.alandstidningen.axarticle.110523.pdf
Visa Hämta
Artikel om Carina Karlsson efter överlämnandet av Klockrike-stipendiet. Ålandstidningen. 62 kB v. 2 24 maj 2011 09:20 HMS AdamsonLindqvist
Ċ httpwww.nyan.axkultur_nojeindex.110523.pdf
Visa Hämta
Artikel om Carina Karlsson efter överlämnandet av Klockrike-stipendiet. Tidningen Nya Åland. 50 kB v. 2 24 maj 2011 09:19 HMS AdamsonLindqvist
 

 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *