Månad: maj 2023

Martinson-sällskapet i Jonsered

Här publicerar vi några bilder från söndagens utflykt, 7 maj, med Harry Martinson-sällskapet till Jonsered. Förutom den välskötta trädgården hann man också med att se Villa Martinson, där forskare och författare med behov av studie- och skrivro tillfälligt kan bo.

Årsmötet sänkte och höjde årsavgiften

Harry Martinson-sällskapet genomförde under lördagen 6 maj sedvanligt årsmöte under ordförandeskap av Åke Widfeldt. Enda avsteget från den förberedda agendan berörde årsavgiften. GÖTEBORG. Till årsmötet hade räntmästaren Johnny Karlsson inkommit med förslag att årsavgiften för medlemmar från 2024 skulle höjas…