Månad: februari 2022

Månadens Martinson februari 2022 – av Semir Susic

I en nyligen utgiven skrift i den nystartade serien MATERIAL av Svenska Vitterhetssamfundet undersöker professor emeritus Johan Svedjedal några av korrekturen till Den förlorade jaguaren (1941). Det är ett sällsynt intressant åskådliggörande av Harry Martinsons kreativa process. Korrekturbladen är fulla med…