Författare: Semir Susic

Anmäl dig till Majdagarna senast 22 april

Vi påminner om att de medlemmar som avser delta i Majdagarna bör meddela kansliet detta. Maila informationen som efterfrågas i blanketten till info@jamshog.org. Förslag på logi i närheten: First Hotell Olofström, olofstrom@firsthotels.se, se även hotellets hemsida. B & B Villa…

Månadens Martinson februari 2022 – av Semir Susic

I en nyligen utgiven skrift i den nystartade serien MATERIAL av Svenska Vitterhetssamfundet undersöker professor emeritus Johan Svedjedal några av korrekturen till Den förlorade jaguaren (1941). Det är ett sällsynt intressant åskådliggörande av Harry Martinsons kreativa process. Korrekturbladen är fulla med…