Månad: juni 2022

Marianne Harry avliden

Mångåriga medlemmen Marianne Harry, Enskede, har avlidit i en ålder av 90 år. Marianne Harry var under sitt yrkesliv bland annat lektor vid universitetet i Melbourne, utsänd av Svenska Institutet. Hon var aktiv medlem i Harry Martinson-sällskapet och bevistade flera…

Cikadaguidning 19 juni och 3 juli

Göran Bäckstrand tipsar här om att Harry Martinson-sällskapet tillsammans med tre andra sällskap och i samarbete med Huddinge Naturskyddsförening har möjlighet att få uppleva ett samspel mellan levande natur och litteratur! Han tillönskar oss alla fortsatt glad sommar och hälsar…

Elliot Brandsma: Månadens Martinson juni 2022

Den tidigare Näbbeboda-stipendiaten, Martinson-forskaren Elliott Brandsma ger oss Månadens Martinson i juni 2022. When There’s No Place Left to Go: Reading Martinson’s Aniara as a Call for Refuge The images can be found across social media and news channels everywhere.…