Om Harry Martinson-sällskapet

Harry Martinson-sällskapet är ett litterärt sällskap tillägnat författaren och nobelpristagaren Harry Martinson. Sällskapet bildades i Jämshög i Olofströms kommun 1984. Harry Martinson-sällskapet är en oberoende ideell förening som verkar för att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Harry Martinsons författarskap, uppmärksamma och stödja forskning kring hans liv och diktning samt verka för att författarens texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor. Litteraturvetaren Ingvar Holm var sällskapets första ordförande från bildandet 1984 fram till 1999.
 
 
 
 
 

© 2004 Harry Martinson-Sällskapet. Upphovsrätten till alla litterära texter tillhör Harry Martinsons efterlevande. Upphovsrätten till övriga texter tillhör Harry Martinson-Sällskapet. Eftertryck förbjudes. Citera gärna, men ange källan. Skicka frågor och kommentarer till webbredaktören

3 comments for “Om Harry Martinson-sällskapet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *