Hedersmedlemmar

Harry Martinson-sällskapet har ett antal hedersmedlemmar, personer som på ett eller annat sätt har främjat intresset för och kunskapen om Martinsons diktning. Det kan gälla förtjänstfulla insatser inom sällskapet, det kan vara forskning inom författarskapet eller på annat sätt främjande prestationer. Hedersmedlemmen är befriad från medlemsavgift och får alltså, förutom äran, sällskapets årsbok och övrig information helt gratis.

 
En av hedersmedlemmarna var Thorsten Paulin som är avliden men som var med om att stifta sällskapet och var en mycket uppskattad eldsjäl i allt som gällde kunskapen om Martinsons diktning.
 
Sonja Erfurth avled sommaren 2007. Hon har också varit mycket engagerad i sällskapets uppkomst och utveckling och skrivit fyra böcker som är av utomordentlig betydelse för kunskapen om de första decennierna i Martinsons liv.
 
Carl-Otto von Sydow, som avled i april 2010, lade med Harry Martinsons bibliografi 1 en grund för all framtida Martinsonforskning. Betydelsen av hans noggranna arbete kan inte överskattas.
 
Ingegerd Bodner Granberg var under nio betydelsefulla år sällskapets ordförande och en outtröttlig propagandist för Martinsons storhet som diktare och tänkare. Ingegerd avled i maj 2011.
 
Camilla Odhnoff, f d landshövding i Blekinge län, deltog i bildandet av Sällskapet 1984 var en engagerad och aktiv medlem av styrelsen under många år. Camilla avled i juli 2013.
 
Göte Sundberg, åländsk martinsonkännare, sjökapten och välkänd kulturarbetare. Mycket engagerad i Sällskapets årshögtid på Åland 2007. Avled i oktober 2013.
 
Martin Kurtén har tillsammans med sin hustru Kristin Olsoni i decennier varit engagerad i att sprida Martinsons texter via teaterscener i Finland och andra länder. Han och Kristin startade Klockriketeatern i Helsingfors 1991. Martin avled i november 2013.
 
Ingvar Holm har skrivit två grundläggande böcker om Martinson och hans motiv. Dessutom var han sällskapets förste ordförande och en av dess grundare. Ingvar Holm avled 2017.
 
Nuvarande hedersmedlemmar:
 
Ulf Redmo, f d länsbibliotekarie/chef för Länsbibliotek Sydost och f d kulturchef i Olofströms kommun. Var en av initiativtagarna till bildandet av Harry Martinson-sällskapet 1984 och huvudansvarig för det symposium som då hölls. Mångårig sekreterare i Sällskapet.
 
Stefan Sandelin. Alltsedan starten 1984 har Stefan Sandelin arbetat i styrelsen och särskilt meriterande för hedersmedlemskapet är hans förtjänstfulla arbete med planering, urval och redigering av många årsböcker.
 
Kristin Olsoni har tillsammans med sin make Martin Kurtén i decennier varit engagerad i att sprida Martinsons texter via teaterscener i Finland och andra länder. Inte minst har detta skett på Klockriketeatern som de startade i Helsingfors 1991.
 
Göran Bäckstrand har på många områden gjort Sällskapet ovärderliga tjänster, bl a under många år i styrelsen och som ansvarig för 100-årsjubileet 2004. Han har också oförtrutet arbetat för att sprida Martinsons texter till olika språk och ansvarat för en mängd arrangemang i Stockholm.
 
Skådespelaren Helge Skoog och musikern Gunnar Edander har i över 30 år framfört sin egen speciella version av Aniara på många håll i landet. I maj 2013 tilldelades de Sällskapets speciella hederspris på 30 000 kr i samband med en föreställning på Klara Soppteater.
 
Donald Fransson (Presentation under konstruktion)
 
Lennart Granberg (Presentation under konstruktion)
 
Bengt Bejmar är tillsammans med hustrun Britt-Marie föreståndare för Författarmuseet i Jämshög. Tillsammans har de gett otaliga guidningar för såväl svenska som internationella besökare och spridit kunskap om Martinsons liv och verk under många decennier.
 
Rune Liljenrud (Presentation under konstruktion)
 
Åke Widfeldt är tidigare ordförande i Harry Martinson-sällskapet (2006–2016). Han har en mycket bred kunskap om Martinsons liv och verk. Åke är även redaktör för tidskriften Doris och har tillsammans med hustrun Tora ett långt och brett Martinson-engagemang. I samband med att han avgick som ordförande upprättade han Harry Martinson–fonden.
Programledare i Sveriges Radio P1.
 
Eva Sjöstrand (Presentation under konstruktion)
 
 
 
 

• 20190914

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *