Månad: oktober 2014

Månadens Martinson, november 2014

HARRY MARTINSON: LANDSKAP Ur Midsommardalen, 1938 Nära landsvägen ligga stora rösen på en åkerren. Förr har jag själv varit med om att lägga sådana rösen. Därför känner jag stenrösets tyngd. Alltså kan jag tillgodoräkna mig åtminstone det: stenens tyngd, livets…

Aniaradagen 12 oktober 2014

Vishetens sten gömd i geniets slaktmask sköts in hjärtat på Xinombras stad som dog för tredje gång. O, detta smycke. (Aniara, ur Sång 64) När Harry Martinson publicerade dikteposet Aniara den 12 oktober 1956 var det mot en bakgrund av…

Nyupptäckta originalmanus till Martinson-samlingen

Genom Harry Martinson-sällskapets förmedling har Martinson-arkivet på biblioteket Carolina Rediviva nu fått två tillskott i form av originalmanuskript. De överlämnades till bibliotekarien Caroline Chevallier i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.  Sällskapet har fått de båda diktmanusen donerade av…

Höstens Harry Martinson-program i Stockholm

I höst är Harry Martinson-sällskapet medarrangör till två evenemang på ABF-huset i Stockholm. Det handlar dels om författarens vistelser i och förhållande till Brasilien, dels om ett samtal med diktläsning som kretsar kring arbetarförfattare i olika tidevarv. 14 oktober kl…