Aniaradagen 12 oktober 2014

Vishetens sten gömd i geniets slaktmask

sköts in hjärtat på Xinombras stad

som dog för tredje gång.

O, detta smycke.

(Aniara, ur Sång 64)

När Harry Martinson publicerade dikteposet Aniara den 12 oktober 1956 var det mot en bakgrund av många års känslor av fasa och förtvivlan över världens tillstånd. Efter de första atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 hade en våldsam period av vansinnig kärnvapenupprustning inletts och Martinson kände starkt hur mänskligheten var på väg mot en katastrof. Precis som rymdfartyget Aniara och dess passagerare hade vi kommit ur kurs och hotades av katastrof i atomkrigens och miljöförstöringens spår. I Aniara står Xinombra inte bara för Hiroshima utan också andra städer som i en serie kärnvapenkrig hade utplånats. Bakom detta låg en vetenskap som spårat ur och utrustat sina genier med ”slaktmask”. Detta hade också bl a Albert Einstein varnat för.

I dag finns tyvärr kärnvapnen kvar på vår jord. Nio stater förfogar enligt SIPRI (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) över mer än 16 000 kärnstridsspetsar med kapacitet att förinta mänskligheten flera gånger om. Det är också stor risk för sabotage och spridning av dessa vapen.

Mot denna bakgrund är det märkligt att de nio staterna fortsätter att modernisera sina kärnvapen och investera enorma summor i dem. Organisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) arbetar sedan några år tillbaka på att en global kärvapennedrustning ska genomföras. 125 stater har redan ställt sig bakom det s k humanitära initiativet för kärnvapennedrustning. Tyvärr finns inte Sverige med bland dessa 125. Den förra regeringen ansåg inte att vårt lilla land hade någon anledning att ta ställning i sådana frågor.

Den 8 – 9 december i år kommer den tredje internationella regeringskonferensen om humanitära konsekvenser av kärnvapen att äga rum i Wien. Låt oss hoppas att vår nya regering kommer att skicka representanter dit och att den också snarast möjligt sällar sig till de 125 staterna och ställer sig bakom initiativet till kärnvapennedrustning. Detta vore en handling helt i Harry Martinsons anda.

 Åke Widfeldt

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *