Hög tid att anmäla sig till Nebbeboda akademi 12 oktober

Nebbeboda skola. Foto: Ingemar Lönnbom.

Nebbeboda skola. Foto: Ingemar Lönnbom.

Den 12 oktober genomförs som vi tidigare omtalat den fjärde i raden ”Nebbeboda akademi”, det vill säga ett heldagsseminarium förlagt till Harry Martinsons och skollärare Stavs skolhus, beläget på vägen mellan Olofströms samhälle och Nyteboda. Det är nu hög tid att anmäla sig – hur man gör, framgår nedan. Här presenterar vi information om ”Jorden vi ärvde” – ett program som har utformats som en hyllning till hundraåringen Sven Edvin Salje.

 

Nebbeboda Akademi 4

 Jorden vi ärvde: Markernas brukande i svensk litteratur

I Nebbeboda byskola ”befruktades det ägg som så småningom skulle bli ett Nobelpris”. I denna byskola ordnar Harry Martinson-sällskapet då och då sammankomster (”akademier”) för intressanta kunskaps- och tankeutbyten. Vid tidigare tillfällen har Byskolan, Översättandets problem och Fåglar och poesi behandlats.

I år ̶ 2014 ̶ är det 100 år sedan Sven Edvin Salje föddes. Som en del i firandet inbjuder vi till en fjärde akademi, där vi tycker att det passar att ta avstamp i hur skogsbruk och lantbruk behandlas i svensk litteratur. Självklart kommer texter av Salje och Martinson att vara startpunkter i föreläsningar av erfarna skogs- och agrarhistoriker.

Salje lyfte ju bonderomanen till stor litteratur genom sina böcker (och filmer) om familjen Loväng och genom skildringen i den stora romanen Genom lindens krona av de prövningar skiftena innebar för folket. Som en bekräftelse av storheten i hans arbete utsågs han till agronomie hedersdoktor vid Lantbruksuniversitetet.

Välkommen till Nebbeboda akademi 4

i Nebbeboda skola den 12 oktober 2014. Samling från kl. 9 då lite morgonfika serveras. Föreläsningar och diskussioner från kl. 10 till kl. c:a kl. 16. Avbrott för lunch.

Klara föreläsare och introduktörer är Urban Emanuelsson, Gustav Fredriksson, Lars Kardell, Johnny Karlsson, Ingvar Nilsson och Åke Widfeldt. Ytterligare någon föreläsare tillkommer.

Det finns plats för c:a 40 deltagare. Anmälan till Johnny Karlsson: 0454-91542 eller info@holjebok.se . Detaljerat program sänds ut till dem som anmäler sig. I stort sett kostnadsfritt. Dock får man betala lunchen!

Nebbeboda skola ligger c:a 6 km från Olofström på vägen som leder mot Nyteboda.

Skyltat från väg 15 (på litet äldre kartor väg 121).

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *