Höstens Harry Martinson-program i Stockholm

Jenny Wrangborg. Foto: Gabriel Liljevall - Vänsterpartiet

Jenny Wrangborg. Foto: Gabriel Liljevall – Vänsterpartiet

I höst är Harry Martinson-sällskapet medarrangör till två evenemang på ABF-huset i Stockholm. Det handlar dels om författarens vistelser i och förhållande till Brasilien, dels om ett samtal med diktläsning som kretsar kring arbetarförfattare i olika tidevarv.

14 oktober kl 18.00
”I Rio bonade jag golv” Om Harry Martinsons äventyr i Brasilien. Om en resa som gjorde avtryck berättar Semir Susic, ledamot i Harry Martinson-sällskapets styrelse, tidigare förläggare och nu fri skribent.
arr: Harry Martinson-sällskapet i samarbete med ABF.
12 november kl 18.00
”Arbetardiktare från Martinson till Wrangborg.” Ett samtal med diktläsning mellan författaren Jenny Wrangborg (bilden) och Semir Susic.
arr: Harry Martinson-sällskapet i samarbete med ABF och Moas vänner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *