Hedersmedlemmar

Harry Martinson-sällskapet har ett antal hedersmedlemmar, personer som på ett eller annat sätt har främjat intresset för och kunskapen om Martinsons diktning. Det kan gälla förtjänstfulla insatser inom sällskapet, det kan vara forskning inom författarskapet eller på annat sätt främjande prestationer. Hedersmedlemmen är befriad från medlemsavgift och får alltså, förutom äran, sällskapets årsbok och övrig information helt gratis.

 
En av hedersmedlemmarna var Thorsten Paulin som är avliden men som var med om att stifta sällskapet och var en mycket uppskattad eldsjäl i allt som gällde kunskapen om Martinsons diktning.
 
Sonja Erfurth avled sommaren 2007. Hon har också varit mycket engagerad i sällskapets uppkomst och utveckling och skrivit fyra böcker som är av utomordentlig betydelse för kunskapen om de första decennierna i Martinsons liv.
 
Carl-Otto von Sydow, som avled i april 2010, lade med Harry Martinsons bibliografi 1 en grund för all framtida Martinsonforskning. Betydelsen av hans noggranna arbete kan inte överskattas.
 
Ingegerd Bodner Granberg var under nio betydelsefulla år sällskapets ordförande och en outtröttlig propagandist för Martinsons storhet som diktare och tänkare. Ingegerd avled i maj 2011.
 
Camilla Odhnoff, f d landshövding i Blekinge län, deltog i bildandet av Sällskapet 1984 var en engagerad och aktiv medlem av styrelsen under många år. Camilla avled i juli 2013.
 
Göte Sundberg, åländsk martinsonkännare, sjökapten och välkänd kulturarbetare. Mycket engagerad i Sällskapets årshögtid på Åland 2007. Avled i oktober 2013.
 
Martin Kurtén har tillsammans med sin hustru Kristin Olsoni i decennier varit engagerad i att sprida Martinsons texter via teaterscener i Finland och andra länder. Han och Kristin startade Klockriketeatern i Helsingfors 1991. Martin avled i november 2013.
 
Ingvar Holm har skrivit två grundläggande böcker om Martinson och hans motiv. Dessutom var han sällskapets förste ordförande och en av dess grundare. Ingvar Holm avled 2017.
 
Nuvarande hedersmedlemmar:
 
Ulf Redmo, f d länsbibliotekarie/chef för Länsbibliotek Sydost och f d kulturchef i Olofströms kommun. Var en av initiativtagarna till bildandet av Harry Martinson-sällskapet 1984 och huvudansvarig för det symposium som då hölls. Mångårig sekreterare i Sällskapet.
 
Stefan Sandelin. Alltsedan starten 1984 har Stefan Sandelin arbetat i styrelsen och särskilt meriterande för hedersmedlemskapet är hans förtjänstfulla arbete med planering, urval och redigering av många årsböcker.
 
Kristin Olsoni har tillsammans med sin make Martin Kurtén i decennier varit engagerad i att sprida Martinsons texter via teaterscener i Finland och andra länder. Inte minst har detta skett på Klockriketeatern som de startade i Helsingfors 1991.
 
Göran Bäckstrand har på många områden gjort Sällskapet ovärderliga tjänster, bl a under många år i styrelsen och som ansvarig för 100-årsjubileet 2004. Han har också oförtrutet arbetat för att sprida Martinsons texter till olika språk och ansvarat för en mängd arrangemang i Stockholm.
 
Skådespelaren Helge Skoog och musikern Gunnar Edander har i över 30 år framfört sin egen speciella version av Aniara på många håll i landet. I maj 2013 tilldelades de Sällskapets speciella hederspris på 30 000 kr i samband med en föreställning på Klara Soppteater.
 
Donald Fransson är en del av Sällskapets historia genom ett bidrag till dokumentationen av symposiet från Sällskapets grundande 1984: ”Harry Martinsons landskap”. Han representerade där författarens otaliga läsare och rubriken på hans medverkan vid symposiet var betecknande nog ”Läsarens röst”. Han har alltsedan lämnat ovärderliga bidrag, som en av sällskapets tänkande Martinsonläsare och fortsatt att vara en inspiration för alla som får höra honom.
 
Lennart Granberg
Lennart Granberg är en multikonstnär: tecknare, särskilt med tusch, bildhuggare och scenograf. Han översätter också sin egen konst till musik. I HM-sällskapet är han särskilt känd genom sina illustrationer i Stephen Klass´och Leif Sjöbergs översättning till engelska av Aniara på Vekerum förlag. Dessa bilder har han gett en orientalisk ton när han illustrerar Martinsons vision av Moder Jord.
 
Bengt Bejmar är tillsammans med hustrun Britt-Marie föreståndare för Författarmuseet i Jämshög. Tillsammans har de gett otaliga guidningar för såväl svenska som internationella besökare och spridit kunskap om Martinsons liv och verk under många decennier.
 
Rune Liljenrud har varit ledamot och sekreterare i Sällskapet (2006–2012) och verkställande ledamot i juryn för Klockrikestipendiet (2008–2017), ett stipendium som han var med och initierade. Rune har sedan 2007 bloggat initierat om bl a Harry Martinson på bloggen Harry Martinson i tiden (http://harrymartinsonitiden.blogspot.com). Rune gjorde fina insatser som värd för årshögtiden i Växjö 2017.
 
Åke Widfeldt är tidigare ordförande i Harry Martinson-sällskapet (2006–2016). Han har en mycket bred kunskap om Martinsons liv och verk. Åke är även redaktör för tidskriften Doris och har tillsammans med hustrun Tora ett långt och brett Martinson-engagemang. I samband med att han avgick som ordförande upprättade han Harry Martinson–fonden.
 
Eva Sjöstrand är journalist, författare och radioproducent och har presenterat musik i P2 sedan 1999. I programmet Lördagsmorgon i P2 har hon haft en rad inslag om Harry Martinson och tonsättningar av hans dikter. Hösten 2018 medverkade hon vid ett seminarium på Jonsereds herrgård om att tonsätta Martinsons texter och som bejublad presentatör vid en konsert i Örgryte nya kyrka där nya Martinsontonsättningar uruppfördes.
 
 
 

• 20190914

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *