Årsmöte 2024: Hopp om fler unga, fortsatt ”stabilt mager ekonomi”

Förväntansfulla medlemmar i Harry Martinson-sällskapet på lördagsmorgonen. Längst till vänster ses bland andra ordinarie styrelseledamoten Carina Olsson och intill henne i rutig klänning nya ordinarie styrelseledamoten Ulla Alexandersson. Den skarpögda betraktaren hittar säkert flera bekanta ansikten i bilden. Foto Ingemar Lönnbom.

Flera deltagare i Harry Martinson-sällskapets årshögtid noterade med belåten förvåning att ovanligt många hade samlats redan till lördagsmorgonens formella årsmöte. Det stora intresset för årsberättelse, ekonomisk rapport och val var inte det enda positiva tecknet i tiden. Inte minst väcker namnet Harry Martinson allt större intresse bland ungdomen.

Sällskapets ordförande Irmeli Romo inledde årsmötet traditionsenligt med diktläsning. (Klicka på pilen och lyssna!)

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Mikael Alexandersson, som med stor rutin manövrerade ordförandeklubban. Vid sin sida hade han styrelseledamoten Pia Redin.

Mikael Alexandersson och Pia Redin under årsmötesförhandlingarna. Foto: Ingemar Lönnbom.

Innevarande år är som bekant jubileumsår på flera sätt, men det gångna året var redan det fyllt av aktiviteter. Det framgick av Irmeli Romos referat av årsberättelsen. Glädjande är inte minst stort publikintresse på olika evenemang med Martinson-tema.

När så turen kom till sällskapets räntmästare, Johnny Karlsson, att redovisa sin domän kunde han lakoniskt konstatera att sällskapet numera har ”en stabilt mager ekonomi”, något som vidimerades av mötesordföranden Mikael Alexandersson.

Johnny Karlsson noterade de goda insatser som görs av styrelsemedlemmar och sällskapsmedlemmar för att ekonomin även i fortsättningen ska vara balanserad. Exempelvis tar styrelsens medlemmar inte längre ut reseersättning vid sammanträdena och årsboken förra året var ett förstärkt nummer av tidskriften Doris.

Många vill alltså fortsätta som medlemmar i sällskapet, men ett nytt problem för kansli och räntmästare har uppstått i samband med att allt flera betalar med swish. De betalande glömmer ofta att berätta vilka de är och därför har dessa inbetalningar lett till ökat arbete.

Å andra sidan kan man glädja sig åt att många av dessa swishande nya medlemmar är yngre personer.

Tidskriften Doris är förvisso en stor utgiftspost för sällskapet, men såväl räntmästaren som ordföranden underströk att den är en viktig kanal för att hålla kontakt med medlemmarna.

Flitige Doris-skribenten Björn Larsson avslöjade här sina varma känslor för Doris:

— Det är det enda stället där man kan skriva sådant som inte är litteraturvetenskap i egentlig mening, men ändå skriva om Martinson på allvar, inte bara tycka till. Doris behövs inte bara för sällskapet, utan det som skrivs där, en mängd artiklar, blir ett värdefullt arkiv för dem som senare kommer att intressera sig för Martinson.

Björn Larsson. Foto Ingemar Lönnbom.

Även Ulf Redmo passade på att hylla Doris, som han anser är en tidskrift med unikt hög kvalitet.

Sällskapets närvaro på bokmässan i Göteborg varje höst kostar en slant, numera något mera än tidigare eftersom det mångåriga samboförhållandet i gemensam monter med Saljesällskapet har upphört. Årsmötets deltagare fick frågan om mässan är värd pengarna och svarade enstämmigt ”ja”.

En positiv ingrediens i sällskapets ekonomiska mix är den fond som sällskapets förre ordförande Åke Widfeldt skapade, som en synnerligen oegennyttig present när han själv fyllde 80 år. Till Harry Martinson-fonden flyter det in pengar i en allt stridare ström. Nu är fonden enligt en prelimiär uppskattning under årsmötet uppe i närmare 75 000 kronor.

Året 2023 gav ett litet överskott och innevarande år ser också bra ut, inte minst därför att en välformulerad och välmotiverad ansökan till Svenska Akademien om bidrag till det kvadrupla jubileumsåret gav en fin utdelning, utan prut. Ulla Alexandersson stod bakom denna utomordentliga ansökan och hon blev under detta årsmöte också invald i styrelsen för sällskapet.

Mötesordföranden Mikael Alexandersson uppmanade till ännu flera initiativ av det slaget, det finns gott om fonder att ansöka hos och stipendier att ansöka om, förklarade han.

Revisorerna hade inget att anmärka på den ekonomiska hanteringen och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Henrik Sjövall är ny ledamot i sällskapets styrelse. Foto Ingemar Lönnbom.

Två nya styrelseledamöter presenterade sig för den närvarande församlingen. Henrik Sjövall berättade bland annat att han upplever hur unga läkarstudenter i dag ofta är mycket väl medvetna om Harry Martinsons liv och verk. Han är helt övertygad om att det ska gå att få in fler unga i sällskapet.

Den andra nya ledamoten, Ulla Alexandersson beskrev vältaligt hur hon relativt nyligen har upptäckt Harry Martinson och på kort tid blivit en stor entusiast. Hon har redan fungerat som adjungerad styrelsemedlem en tid.

Irmeli Romo omvaldes som ordförande för sällskapet. Hon tackade för förtroendet och förklarade att hon känner att hon börjar bli varm i kläderna efter två år på posten.

Ulf Redmo, valberedningens ordförande i talarstolen. Foto: Ingemar Lönnbom

Här följer en presentation av styrelsen, inga förändringar av valberedningens förslag skedde under årsmötet:

HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET

Styrelse och revisorer 2024/2025

Ordförande

Irmeli Romo Omval 1 år

Fortifikationsgatan 11A, 371 31 KARLSKRONA 070 302 56 74

irmeli.romo@gmail.com

Övriga ordinarie styrelseledamöter

Ulla Alexandersson Nyval 2 år

Vassviksvägen 9, 311 69 UGGLARP 073 385 44 33

ullalexanderson@gmail.com

Johnny Karlsson Omval 2 år

Pressaregatan 29, 293 39 OLOFSTRÖM

0705 62 76 39 info@holjebok.se

Henrik Sjövall Nyval 2 år

Donsö Valeväg 16, 430 82 DONSÖ 070 744 46 91

sjovallh@gmail.com

Anders Glader Kvarstående 1 år

Kungsportsavenyen 43, 411 36 GÖTEBORG

070 966 00 39 anders_glader@yahoo.se

Malin Häggblad Kvarstående 1 år

Högalidsgatan 4, 681 52 KRISTINEHAMN

070 266 82 57 malinhaggblad@yahoo.se

Carina Olsson Kvarstående 1 år

Seglaregatan 4, 415 57 GÖTEBORG 070 755 52 99

carina.olssonw@gmail.com

Pia Redin Kvarstående 1 år Engholmsgatan 8, 652 21 KARLSTAD

070-576 75 69 redinskan@gmail.com

1 plats vakant

Styrelsesuppleanter

Adam Bergström Omval 2 år

Klövervägen 10, 167 53 BROMMA

070 396 02 09 adam@familjenbergstrom.se

Stefan Edman Omval 2 år

Almvägen 10, 459 31 LJUNGSKILE

070 816 31 08 st.edman@telia.com

Julia Gerdner Nyval 2 år

Odengatan 14 A, 114 24 STOCKHOLM

076 935 52 99 julia.gerdner@gmail.com

Björn Larsson Omval 2 år

Holger danskes gata 16, 252 69 RÅÅ

073 534 53 52 bjorngustavlarsson@gmail.com

Martin Bagge Kvarstående 1 år

Lilla Risåsgatan 25, 413 04 GÖTEBORG

073 678 78 27 martinbagge58@gmail.com

4 platser vakanta

Revisorer

Lars-Inge Bengtsson sammankallande Omval 1 år

Björnsjövägen 90, 293 91 OLOFSTRÖM

073 368 06 33 lasse.bengtsson@oktv.se

Knut Hessbo Omval 1 år

Marietorpsvägen 16, 293 72 JÄMSHÖG

070 564 69 75 knut.hessbo@gmail.com

Revisorssuppleant

Monica Pettersson Omval 1 år

Hästhovsgatan 31, 372 38 RONNEBY 0709 60 53 03 mep@telia.com

Valberedning

Ulf Redmo sammankallande

Ängsvägen 14

291 33 KRISTIANSTAD

073 531 70 87 ulf.redmo@gmail.com

Johan Stenström

Östervångsvägen 9, 224 60 LUND

046 12 68 12, 070 812 64 44 johan.stenstrom@litt.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *