Göte Sundberg 1928–2013

Harry Martinson-sällskapets hedersmedlem Göte Sundberg, Åland, har avlidit 85 år gammal. I avvaktan på ett minnesord publicerar vi här en presentation av denne uppskattade Martinson-vän. Vi som var med under sällskapets årshögtid på Åland år 2007, kommer aldrig att glömma den gästfrihet som i hög grad bar Göte Sundbergs signum.

Ur Ålands biblioteks presentation: Göte Sundberg växte upp på Bolstaholms gård i Geta. Han har bott större delen av sitt liv i Mariehamn. Hela hans liv har präglats av sjömanslivet och han visste redan som barn att han ville bli sjökapten. Han gick till sjöss 1946 som jungman på fyrmastbarken Viking. Sundbergs far ställde som villkor att den unge gossen skulle gå ut på ett segelfartyg: ”För att du ska bli en riktig sjöman”.

 

Han studerade till understyrman och överstyrman samt avlade sjökaptensexamen vid Ålands sjöfartsläroverk 1955. Han seglade i nitton år innan han gick iland. 1965-1980 arbetade han som rektor för Ålands sjömansskola och 1980-1993 som chef för Ålands sjöfartsmuseum där han arbetade fram till pensioneringen. Han har varit mycket aktiv både i politiken och i föreningslivet. I stadsfullmäktige satt han 28 år, i lagtinget 16 år samt i kyrkofullmäktige i Mariehamn och Saltvik i sammanlagt 18 år.

 

Under sin tid på sjöfartsmuseet började Sundberg forska och skriva om åländsk sjöfart. Inspirerad av andra sjöfartsmuseer ute i världen som ger ut årsskrifter tog han tillsammans med sjöfartsmuseets dåvarande styrelseordförande, Bo Lindholm, initiativ till att ge ut Sjöhistorisk årsskrift för Åland som kom ut första gången år 1989. Han har skrivit ett stort antal artiklar i Åländsk Sjöfart & Handel, Rospiggen, Longitude, Sanct Olof, Getakrönikorna och i Sjöhistorisk årsskrift för Åland. Sundbergs samtliga originalartiklar finns nu tillgängliga på landskapsarkivet för den intresserade. Du hittar en sammanställning av Sundbergs samtliga artiklar här. På bibliotekens hemsida bibliotek.ax finns referenser till många av artiklarna som finns tillgängliga i de åländska biblioteken.

 

Förutom artiklar och årsböcker skriver Göte Sundberg också historiker och böcker. Historiken om Lundqvist rederierna 70 år publicerades 1998 och historiken om Ålands sjömansskola 50 år publicerades 2011.

 

I biografin ”Från den vida ocean” – skeppsredaren Erik Nylund, 2002 skriver Sundberg om en person som kanske är okänd för den breda allmänheten; sjömannen, sjökaptenen, skeppsredaren och konsuln Erik Nylund. Nylund var med och byggde upp den åländska sjöfarten och därmed också det åländska samhället. I juni 2000 stod Sundberg i ledningen för sammanställandet och publicerandet av Släktkrönika för Lijnwäfware Erich Sundbergs släktförening, 2000.

 

Till Sundbergs senare produktion hör böckerna Skeppsbyggeri och sjöfart i Skarpnåtö, 2010 och Äppelö – liv, skeppsbygge, sjöfart, 2011. I den senare beskriver Sundberg livet i byn Äppelö och alla de femton fartyg som bonden och den självlärda skeppsbyggmästaren Johan August Henriksson byggde. Läsaren får en god inblick i hur den åländska sjöfarten grundlades och bedrevs under andra hälften av 1800-talet och vilken värdefull gärning de åländska bönderna utförde. Deras initiativkraft och energi lade grunden för den sjöfart som finns på Åland idag.

 

Sundberg har tilldelats följande officiella utmärkelsetecken: Riddartecknet av Finlands Lejons Orden, Riddarkorset av Islands Falk Orden, Ålands självstyrelses Jubileumsmedalj, Svenska Folkskolans Vänners Folkbildningsmedalj, Finlands Kommunförbunds förtjänstmedalj i silver, Stor Capitlets i Finland Förtjänstmedalj, World Ship Trust, Award for Individual Achievements. Det sistnämnda utmärkelsetecknet är Sundberg den enda i Finland som tilldelats. Det mottog han 2004 ur president Tarja Halonens hand. 2011 tilldelades Sundberg Ålandsbankens kulturpris för sitt långvariga och omfattande skriftställarskap som mångsidigt belyser utvecklingen av åländsk sjöfart och rederiverksamhet. 2013 blev han utsedd till Ålands Nautical Clubs hedersmedlem.

Göte Sundberg avled den 31 oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *