Harry Martinsons dikt pryder minnesmärke i Sydkorea

Försvarsattaché Johan Larsson tillsammans med Sungyoo Ahn, assistent inom politik- och försvarsområdet.

Försvarsattaché Johan Larsson tillsammans med Sungyoo Ahn, assistent inom politik- och försvarsområdet.

Fredskämpen Harry Martinson finns sedan hösten 2015 representerad vid War Memorial Museum of Korea (TWMK) i Seoul, närmare bestämt på Peace Plaza framför huvudentrén. Det är en Martinsondikt som pryder ett av de minnesmärken som har placerats där för att hedra de stater som bidragit med resurser till Koreakriget.

I Sveriges fall är det det svenska fältsjukhuset i Busan (benämns ofta Koreaambulansen) som Sverige bidrog med mellan 1950-1953. Det övergick till att bli ett svensk biståndssjukhus i Busan från tidigt 1954-1957. 1957 utgjorde detta sedan grunden till det skandinaviska universitetssjukhus som 1967 skänktes till Sydkorea.
Överstelöjtnant Johan Larsson, försvarsattaché i Sydkorea, berättar i ett brev till Harry Martinson-sällskapets ordförande Åke Widfeldt att sjukhuset är relativt välkänt i Sydkorea och att man emellanåt stöter på även yngre personer som påtalar att det är Sverige som lagt grunden till sydkoreansk sjukvård.
Att notera är dock att det nu aktuella monumentet endast avser att uppmärksamma den svenska insatsen under krigsåren 1950-1953.

Harry Martinsons dikt ”Bäst är mänskan…” ur diktsamlingen Passad kan på monumentet läsas på tre språk, svenska, engelska och hangul (det språk som talas i Korea).

monumentsoulimage1 - KopiaBäst är mänskan…

Bäst är mänskan när hon önskar det goda hon inte förmår

och slutar odla det onda som hon lättare förmår.

Då har hon dock en riktning. Den har inget mål.

Den är fri från hänsynslös strävan.

(Slutorden ur ”Li Kan talar under trädet”,  Passad, 1945)

Den officiella anledningen till minnesmärkena är högtidlighållandet av FN 70 år. Johan Larsson berättar att han fick till uppgift att hantera frågan, när Sydkorea bad om en lämplig dikt till minnesmärket. Han berättar att han bad sin mor, Anna-Stina Larsson (medlem i Harry Martinson-sällskapet), om råd. Hon i sin tur skickade frågan vidare till Åke Widfeldt som bistod med tre olika förslag, varav den svenska ambassadören i Söul Anne Höglund tillsammans med Johan Larsson valde den här. Förutom de nu nämnda har även Lars Vargö, tidigare Söul-ambassadör, bidragit till det slutresultatet genom att rekommendera en god översättare för hangul-versionen av Martinsons dikt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *