”Blott här på detta tidens smala näs”

– Månadens Martinson i april 2017 av Rune Liljenrud

Professor Bengt Gustafsson var en av talarna under Sandblomdagen 2008 i Aulan, Lunds Universitet med ett föredrag till starka bilder MELLAN DET LILLA OCH DET STORA ”på tidens smala näs”.

Ett annat program som då också bjöds var ANIARA, med Harry Martinson-sällskapets nuvarande hedersmedlemmar Helge Skoog, skådespelare och Gunnar Edander, kompositör. Nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén talade om TIDSBEROENDE OCH EVIGHETSLÄNGTAN.

William Shakespeares ord ur MACBETH (första gången tryckt i folioupplagan 1623) ”Blott här på detta tidens smala näs” är komprimerade, såsom hela texten i detta, det kortaste av Shakespeares många dramer. Litteraturvetaren och Gustaf Hellström-kännaren Lennart Leopold visar till Shakespearecitatet i sin 547 sidor stora doktorsavhandling ”Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning” (2001), när han däri skriver om författaren Frank Hellers (pseudonym för Gunnar Serner) skönlitterärt utformade minnesbok ”På detta tidens smala näs – Funderingar över ett liv”, (1940). Liksom i Shakespeares MACBETH finns i Frank Hellers minnesbok kompression, som röjs såväl i en inledande rubrik ”Trevande klängtrådar” som i det avslutande kapitlet ”Ett slags saldo”.

Majdagarna 2017 i Växjö har minskats ner till att omfatta endast två dagar, mot tidigare tre och därför gäller komprimering av program, anpassning till årshögtidens villkor ”Blott här på detta tidens smala näs”. Förhoppningen är att Harry Martinson-sällskapets Årshögtid 2017 skall ge ”Ett slags saldo” som är gott, något som bär när vi skiljs och vill gå att möta den sköna junisommaren, som också vittnar om tidens snabba flykt, TIDSBEROENDE OCH EVIGHETSLÄNGTAN.

 

Juninatt blir aldrig av,

liknar mest en daggig dag.

Slöjlikt lyfter sig dess skymning

och bärs bort på ljusa hav

 

(HARRY MARTINSON: Ur Juninatten, Cikada)

1 comment for “”Blott här på detta tidens smala näs”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *