Irmeli Romo skriver Månadens Martinson september 2022

Ukrainas strävan till frihet och att få skriva sin egen historia bildar bakgrund till Månadens Martinson. Ett av författarens mindre kända verk talar direkt till vår tid. Irmeli Romo börjar med att citera ur Verklighet till döds.

Ryska trupper använde den ”brända jordens” taktik när Nazi-tyskland anföll 1941. Kiev var en av de städer som förstördes. Foto: AP/Flickr

Ett lands historiebeskrivning tillhör landets invånare själva och kan inte övertagas eller överlåtas. Den står och faller med självständigheten. Ett lands historia skriven under främmande ok är som ett begravningsreferat med inströdda uppståndelseförhoppningar.

De små civiliserade folkens kamp mot en från alla håll inbrytande världsstandard har i vår tid formen av en modifierad civilisations försvarskamp mot en extrem.

Verklighet till döds (1940)

Det går knappt en vecka utan att man stöter på någon referens i media till Harry Martinson och något av hans verk. En mer levande och aktuell författare kan man knappast tänka sig och det är också det som gör hans verk till klassiker, alltså det finns något för alla tider att ta upp som ger beskrivningar och formuleringar som passar, och de hittar sina läsare i alla åldrar.
Ett verk av Martinson som jag sent har upptäckt är prosaverket Verklighet till döds. I olika sammanhang då det har nämnts har man talat om det som ofullgånget, ojämnt och inte i samma klass som de andra verken. Jag har tolkat det som om det knappt var värt att ge sig på och verket har fått skvalpa i periferins outforskade vikar. Verket ingår i de tio verk som utgör sällskapets samlade utgåva av Martinsons verk och jag kände att jag borde läsa det. Något som gav mig en puff framåt är en text som Björn Larsson skrivit och skickat in som bidrag till kommande Doris, och som snart finns att läsa. Jag började läsa Verklighet till döds och jag blev drabbad. En stark känsla av att läsa något som handlar om vår tid samtidigt som det handlar om 1940-talet och kriget, förmedlas genom verket. Konkreta beskrivningar av händelser och kylan i norra Sverige, när huvudpersonen Holger Tidman åker runt för att informera om Svenska frivilligkåren, som organiserade svenskar vilka ställde upp och kämpade på Finlands sida, blandas med tankar och filosoferande om civilisationen, verkligheten. Martinsons dom över sakernas tillstånd är ibland hård.
De två citaten ovan från boken som jag har valt fick mig att tänka på Ukraina och dess kamp att få skriva sin egen historia. För mig verkar det som att Martinson omfattade även framtiden i sina verk.

Irmeli Romo

2 comments for “Irmeli Romo skriver Månadens Martinson september 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *