Martinsons mikrokosmos och Nobelpristagarnas

Harry Martinsons diktning behandlar materiens minsta beståndsdelar, likaväl som världsalltet. Dan Sjögren finner i Doriderna ett sätt att förhålla sig till svårbegripliga fysikpristagares skildring, så här dagen efter Nobelprisutdelningen.

”Attosekundpulser” är kanske ett ord som kunde ha använts av Harry Martinson?

Vi lyssnade på en av fysikpristagarna som berättade om trions nobelprisade bedrifter. Snart förstod vi inte ett ord.

Men kontentan, förklarar Vetenskapsakademien på sin hemsida, är att trion lyckats ”skapa extremt korta ljusblixtar”. Med deras hjälp kan man studera hur ”elektronerna förflyttar sig eller ändrar sin energi”.   

Man tycks alltså kunna stanna tiden. Nästan. Och då kan man spänna ögonen i de där små enheterna.

Men dikten har redan varit där!

I Doriderna finns ett namnlöst poem om de innersta rummen i vår värld. Så här skriver Harry Martinson;

”Försänkt som i en dröm men ändå vaken

jag tyckte mig förändrad och så naken

att ingen dröm har ord för hur det var

när jag förvandlad genom stenen skar

mot inre riken ner och under tiden

som detta skedde blev jag mindre, mindre

och ännu mera avklädd skikt och lager

av tid och rum när jag i stenen sjönk

allt längre in, allt djupare i tingen.

Vem klädde av mig, nötte mig så sliten

att ingen tänkbar litenhet så liten

på denna jorden finns att tänka sig

såvitt men ej för länge sen är bortom

vad varje fattbar tanke vill förneka.

Och ändå höll jag på att ännu mera

i intets riktning klädas av och minskas.

Så sjunken, oavbrutet sjunken in

mot ännu mera hisnande förminskning

behöll jag i min dröm ett sätt att se

och fatta att jag var på resa in

till dimensionerna, de innersta

som med sitt inre verkar med sitt inre

och vilkas inre sammansätter världen.

/—/

När jag var framme steg jag ur och såg

nu ej förvånad mera minsta feen

som själv ej alls förvånad hälsade

mig glatt välkommen till sitt inre land.

Och fast vi båda var ofattbart mindre

än två korn resdamm på en dräkt på jorden

så tyckte vi att vi var stora här

i detta minsta rum dit jag nu kommit

och som ändå omsluter med sitt valv

en egen värld av verkligheter formad.”

/—/

Det finns en radda sådana dikter om mikrokosmos i Doriderna och i Dikter om ljus och mörker. Mig behagar de genom att de förenar lekfullhet och lärdom. Och de är kolossalt begripliga – om man läser dem på lekens villkor, som bilder, liknelser.

Man kan ana med vilket starkt intresse Harry Martinson skulle ha bemött och tagit till sig de nya rön som prisades i går. Och han hade förstått dem!

Dan Sjögren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *