Nina Björk får årets Harry Martinson-pris

Från presskonferensen där årets Harry Martinson-pristagare tillkännagavs.

Från presskonferensen där årets Harry Martinson-pristagare tillkännagavs.

OLOFSTRÖM. Vid en presskonferens i Harry Martinson-rummet på Olofströms bibliotek tillkännagavs på fredagen att författaren och opinionsbildaren Nina Björk har erhållit årets Harry Martinson-pris. Juryns ordförande, kommunalrådet Sara Rudolfsson, hälsade välkommen till presskonferensen, där också jurymedlemmarna  Patrik Sjöstedt, ordförande i kulturnämnden i Olofström och Johnny Karlsson, Harry Martinson-sällskapet deltog.

Motiveringen lyder: 2014 års Harry Martinson-pris tilldelas författaren och opinionsbildaren Nina Björk för att hon i sann Harry Martinson-anda framför en civilisationskritik lika angelägen, aktuell och kontroversiell då som nu kring människans drömmar, värde och värderingar och som manar till eftertanke vad gäller människans grundläggande behov och naturens gränser.

Priset kommer att delas ut vid sällskapets årshögtid i Jämshög den 3 maj i år.

Läs mera på bloggen Harry Martinson i tiden (länk).

Tre fjärdedelar av juryn som utsåg Nina Björk till årets Harry Martinson-pristagare. Patrik Sjöstedt, Sara Rudolfsson och Johnny Karlsson i Harry Martinson-rummet på Olofströms bibliotek.

Tre fjärdedelar av juryn som utsåg Nina Björk till årets Harry Martinson-pristagare. Patrik Sjöstedt, Sara Rudolfsson och Johnny Karlsson i Harry Martinson-rummet på Olofströms bibliotek.

Harry Martinson-priset är ett pris som delas ut av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet. Prissumman är på 83 950 kr och pristagaren får också ett diplom. Priset började delas ut 2008 och delas ut vartannat år, i samband med Harry Martinson-sällskapets majdagar i Jämshög. Harry Martinson-priset delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinson anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Priset är ett arrangemang av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet.
Pristagare föreslås till kommunstyrelsen av en jury om fyra personer. Martinson-sällskapet utser två jurymedlemmar och Olofströms kommun två jurymedlemmar, varav en ordförande med utslagsröst.

Tidigare pristagare:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *