Skrivartävling

I DIALOG MED HARRY MARTINSON

– tävling för studerande vid skrivarutbildningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor

Harry Martinsons författarskap kännetecknas av en unik gestaltningsförmåga där vissa inslag återkommer. Övertygelsen om att människa och natur måste existera i balans är ett sådant dominerande drag. Det visar sig i den förtätade naturkänslan i hans lyrik. Kritik mot teknisk hybris, misstro mot förkonstling och överdrift är andra förekommande teman. Men hos Harry Martinson finner man också den starka barndomsskildringen liksom fascinationen för resan och föreställningen om världsnomaden. Språklig innovation och fascinationen för det oväntade lyriska uttrycket är andra drag som man förknippar med Martinson.

Harry Martinsonsällskapet har mottagit en donation från Gunnar och Ingegerd Anderssons framtidsfond, en större penninggåva, något som möjliggör utlysningen av denna tävling. De vinnande bidragen kommer att belönas:

1:a pris: 20 000 kr

2:a pris 15 000 kr

3:e pris 10 000 kr

De insända bidragen kommer att bedömas av en av Harry Martinsonsällskapet utsedd jury.

Tävlingens förutsättningar:

• Tävlingen är öppen för elever som under vårterminen och/eller höstterminen 2013 studerar vid skrivarutbildning vid folkhögskola, högskola eller universitet.  Utbildningen ska omfatta minst ett års heltidsstudier i ämnet och vara studiemedelsgrundande.

• Skriv en litterär text (t ex poesi, romanutdrag, novell) kring ett ämne som knyter an till Harry Martinsons författarskap. Inriktningen för tävlingen – I dialog med Harry Martinson – kan tillämpas mycket konkret, men man kan också ha ett friare förhållningssätt till författaren, till exempel genom att man skriver om något av de ämnen som förekommer hos Martinson.

• Omfång: högst 10 A4-sidor; teckenstorlek: 12; radavstånd: 1,5.

• Endast ett bidrag per tävlande.

• Texten skickas som bilaga tillsammans med anmälningsblankett till harrymartinsonsallskapet@gmail.com. Obs! Namn och mailadress anges i tävlingsbidragets sidfot

• Senaste datum att skicka in: 1 oktober 2013

• Vid frågor, maila: harrymartinsonsallskapet@gmail.com

 

Prisutdelningen kommer att ske vid sällskapets årsmöte i maj 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *