Earth Day 22 april

Vetenskapen är tydlig. Antingen ställer vi om våra samhällen eller så ställer klimatförändringarna om våra samhällen på ett förödande sätt. Harry Martinson-sällskapet har tidigare tagit ställning för ett förbud mot kärnvapen och för en lagstiftning som gör storskalig miljöförstörelse till ett internationellt brott. Harry Martinsons författarskap präglas av en stor vishet när det kommer till omsorgen om vårt jordklot. En omställning av samhället börjar i grunden i en omställning hos individen. I detta avseende är Harry Martinsons författarskap en outtömlig källa. I sin text nedan visar Göran Bäckstrand hur Harry Martinsons blick – kanske kan man kalla det för ett slags filosofi – erbjuder såväl vägledning som tröst och språkglädje.

Min Martinson är ett junibarn – Harry Martinson-sällskapet
Harry Martinson Foto: Wikipedia

Världsklockan.

”Tungt haven äter på tidens berg
och bergen samlas i tidens hav.
Där skogen fanns djupnar fiskens dalar.
Där haven låg susar skogen sval.
Världsklockor tickar och rymden glimmar.
Allt växlar läge och ordningstal.
Dock är de räknade, världens timmar
på Gaurisankar, i havets dal.”

Åren tickar och människan använder gärna de jämna talen för att återupptäcka händelser, människor och inte minst texter. Det har gått 50 år sedan Harry Martinson efter många års tystnad 1971 publicerade ”Världsklockan”, som inleder Dikter om ljus och mörker. Året innan var ett mycket omfattande oljeutsläpp den direkta anledningen till att några amerikanska politiker kallade 20 miljoner medborgare till en första ”Earth Day” den 22 april 1971. Den moderna miljörörelsen var född. Omgående blev därefter EPA – USA’s miljöskyddsorganisation – en central del av den amerikanska federala administrationen.

”Jordens Dag” är sedan 2010 också en internationell organisation (EarthDay.org) och har 75.000 partners i 192 länder. President Biden använder ”Jorddagen” den 22 april 2021 för att samla världens ledare virtuellt för att möta klimatkrisen. Intresset för Harry Martinsons Aniara har under senare år pånyttfötts, när rymden genom forskning och raketer åter fascinerar, som tidigare månlandning. Aniara har också blivit film. Men Martinson bör inte i klimatkrisens tid i första hand förknippas med denna dystopi. Den 22 april finns det anledning att göra en omläsning av Dikter om ljus och mörker, en antologi som kan läsas som en kommentar till vår egen tid.

Ur antologin tre strofer:

1.Blad

Det enkla som ändå är allt och bärande
finns överallt att fånga,
Ändå måste det länge sökas.

2. Li Kans rädsla.

Han sade.
Att tala för världen är att tala i vinden.
Det finns en världsblåst i allt. Den tar
alla ord. Allt måste ropas om och om
igen – av alla.

3. Paradisgräs

Språket är lyckligt i sig
språket i paradis
parar sig lyckligt med dig.
Språket är paradisgräs
betat av salig hjord.
Tinget är invigt med ord.
Språket är saligas spis.

Man samlades till ”Jordens dag” 1971 samtidigt med Sveriges initiativ i FN om en konferens om människans miljö: UN conference on the Human Environment, idag ihågkommen som den första verkligt globala angelägenhet, som erkände alla länders beroende av varandra i detta vida ämne. Ledmotivet var En enda värld (Only one Earth). Sverige avser idag att samla hela världen för att besluta om särskilt angelägna internationella åtgärder vid ett ”högnivåmöte” den 1-3 juni 2022 med arbetsnamnet 1972+50! Vad skulle kunna vara dagens motto för detta kommande möte? Givetvis att överenskommelser, som Parisavtalet, och olika konventioner och beslut får skarpare genomslag i alla länders praktiska arbete. Att följa Greta Thunbergs uppmaning att gå från högtidstalen till att jobba samman i verkstaden. Vad skulle kunna bli ett liknande upprop för att möta de många samverkande kriser mänskligheten möter idag? Att vårda och värna våra grundläggande livsvillkor, att sluta Fred med Jorden?

När man tänker tillbaka på den stora miljökonferensen är det förvånande att Martinsons röst inte fick plats bland de forskare, politiker och författare, som bidrog till en framgång på många områden för FN och Sverige. Tyvärr saknade man där Martinsons tankegångar, som var djupare än att med fossila bränslen fortsätta att i allt högre tempo bruka och förbruka Jordens resurser. Harry Martinson såg Naturens lagar klarare än de flesta, som när han avslutar antologin om Ljus och Mörker:

Den stora sorgen.

Naturens lagar är redan på väg
att ställa alla mot väggen.
Den väggen är lag av naturen.
Den saknar evangelium.
Den stora sorgen måste vi alla delar
Då blir den möjlig att bära.
Den stora sorgen är den stora omsorgen.
Den  måste vi alla lära.

Det finns bland alla bör och borde
ett måste för alla.
Alla måste lära att sörja för världen.

När människan nu fått makt nog
att ställa till världssorg
då är tiden inne
att bota världssorg i tid
innan all naturen blir
sorgebarnet för alla.

Detta kallas omsorg i tid.
Den verkliga  sorgen
som i tid ser och inser.

Bilder från Cikada-guidningen på Sundby gård – Harry ...

Göran Bäckstrand

Läs mer om Earth Day: https://www.earthday.org/

1 comment for “Earth Day 22 april

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *