7 maj i Stockholm: ”Kan döda diktare hjälpa till att rädda världen?”

Harry Martinsons dikt om cikadan är en del av programmet på Söderbokhandeln i Stockholm den 7 maj. Foto: parlansky/Pixabay

Här följer ett evenemangstips!

7 maj  kl. 19.00
Kan döda diktare hjälpa till att rädda världen?  
I nummer 1/2024 av De litterära sällskapens tidskrift Parnass – helt tillägnat klimatfrågor – publicerade representanter för fyra av sällskapen ett förslag om att engagera sina respektive författare i kampen för arternas och jordklotets överlevnad. 

Tisdag 7 maj bjuder vi in till en uppläsning på Söderbokhandeln. Cikadan, en insekt vars livscykel består av några få dagar i grönskan efter tretton år i jorden, presenteras – som fenomen och symbol. Det blir läsning av bland annat Harry Martinsons dikt om cikadan, Stagnelius “Vad suckar häcken?”. Lars Vargö bidrar med översatta haiku. 
Förhoppningsvis blir det ett samtal om litteraturens makt att förändra världen.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *