Hiroshimadagen 6 augusti 2016

Av Åke Widfeldt

the-long-shadows-of-hiroshima-and-nagasaki-70th-anniversary-of-atomic-bombing-34-638Harry Martinsons rymdepos Aniara skrevs i en tid då skräcken för kärnvapen hade ett fast grepp om människorna både i vårt land och på många håll i världen. Johan Wrede har i sin avhandling Sången om Aniara (1965) skildrat hur Martinson redan på 40-talet varnade för atomexperimenten som utgjorde ett hot mot ”den naturliga ordningen”. I en tidskriftsartikel i All världens berättare skriver han att ”leken med atomerna är farligare än leken med elden” och att man i sökandet efter atomkraften måste bryta ”insegel som naturen själv döljer med insegel”. Vetenskapen har ”brutit sig in till ovissheten, gett oss en möjlighet till osäkerhet som naturen aldrig själv presenterat för oss”.

I dikten ”Så for de till himmelen alla” (1947) kommer Martinson in på relationen kunskapens träd/atombomben:

När kunskapens träd var skattat

till grunden och kärnan i allt

fick livet som omslöt dess gåtor

en smak av förintelsens salt

Wrede läser i denna dikt in en reaktion mot USA:s atombombsexperiment över Bikini-atollen i juli 1946, då djur och växter utsattes för bombens verkningar. Och i en intervju i tidningen Vi 1957 talar Martinson om att den verkligt stora faran är ”ett i grunden oriktigt tänkesätt vilket fört människorna bort från naturen”. Han kan nu hänvisa till Aniara och påpeka att det inte bara är atombomben som representerar denna farliga utveckling:

Fototurben som spränger Dorisburg är symbol inte bara för atombomben utan för människans tendens att förstöra jorden på alla sätt, genom sina föroreningar, genom kemikalieförstöring, kalhyggen, utrotning av växter och djurarter, allt som rubbar den naturliga balansen och världsvälståndet. Mot allt detta vill Aniara vara en Kassandra-varning.

Nu, på Hiroshimadagen 2016, är denna tendens ännu tydligare och allt fler av oss har blivit medvetna om att vår överlevnad på jorden är hotad. Och kärnvapenhotet finns i allra högsta grad kvar. Nyligen har vi hört hur stormakterna ska modernisera sina kärnvapen för hundratals miljarder dollar och att man ska bygga fyra nya atomubåtar försedda med Trident-missiler. De felaktiga tänkesätten regerar fortfarande…

Det är verkligen hög tid att förbjuda kärnvapnen.

Åke Widfeldt

Hiroshimadagen 2016 manifesteras bl a på följande platser

GÖTEBORG:

Fredslunden, Vasaparken; hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan.

Lördag 6 aug 2016 kl. 18 – 20.15
PROGRAM

”Vi får aldrig glömma”
Samling kl 18.00 i Fredslunden.
Mötesledare: Karin Utas Carlsson, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson
Talare:
Under rubrikerna ”Hur jag upplevde Hiroshima” och ”Hur vi förhindrar ett nytt Hiroshima” samtalar Gunnar Westberg från Svenska Läkare mot Kärnvapen med Anna Lundberg, 15-årig scout, som varit på stor Jamboree i Hiroshima.
Kaffeservering i församlingshemmet efter programmet.
Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i Vasakyrkan.
Alla är välkomna
– vänner, barn och barnbarn – vi vill vara många!

VÄXJÖ:

Café Fontaine, Vattentorget 1 (vid Växjösjön)

Lördag 6 aug 2016 kl. 19 – 21

Tal, sång, musik

Kontakt: Eva Lessler. Tel. +46 47016807

STOCKHOLM:

Storkyrkan

Lördag 6 augusti kl. 17.00

Manifestationen för fred och kärnvapennedrustning på Hiroshimadagen, utdelning av Svenska Läkare mot Kärnvapens Anti-atombombsdiplom 2016

Evert Taubes terrass på Riddarholmen

Lördag 6 augusti kl. 19.00

Välkomna till en manifestation till minne av offren i Hiroshima och Nagasaki och en protest mot att kärnvapen fortfarande är ett hot mot mänskligheten och en reell nedrustning inte sker. Temat för manifestationen är: Norden – kärnvapenfri zon och Lag mot placering av kärnvapen i Sverige. 
Arrangörer: Kvinnor för fred Stockholm, Sveriges Fredsråd, Artister för fred, Svenska Fredskommittén och Folkkampanjen kärnkraft och kärnvapen.

UPPSALA: 

Nybron

Lördag 6 augusti kl. 20.45

Kvinnor för fred har sedan mer än 30 år tillbaka satt ner lyktor i Fyrisån på årsdagen till Hiroshima. Till musiken från en fredsorkester kan du köpa lyktor och placera ut på Fyrisån. Lyktorna kommer att läggas ut på Fyrisån klockan nio när Domkyrkan ringer, kom gärna i god tid.

LAHOLM: 

Lagan

Lördag 6 augusti kl. 20.00

KFF har sin traditionella minnesstund med tal, musik, poesi och sjösättning av handvikta lyktor. Dessa lyktor kommer att dekoreras av deltagarna med fredssymboler och – uppmaningar. Det ger anledning till samtal innan vi avslutningsvis stiger ner på båtbryggan, förbi fritidsbåtarna. Musiken – flöjttoner, nyckelharpa eller horn – följer lyktbärarna från åkanten.
Arrangörer: Kvinnor för fred Laholm i samarbete med FMKK och FN-föreningen

LUND:

Domkyrkan

Lördag 6 augusti kl. 12.00

Bön på Hiroshimadagen

LOVISA, FINLAND:

Fredsforum 5 – 7 augusti 2016

Syftet med Lovisa Fredsforum, som ordnas för 29:e gången i ordningen, är att sammanföra människor och få deltagarna att bejaka livet och söka lösningar på mänsklighetens utmaningar. På programmet står bland annat diskussioner, konserter, teaterföreställningar, torgevenemang och ett fackeltåg från Skeppsbron till simstranden Plagen på Hiroshimadagen den 6.8.
Människors, idéers, kulturers och religioners mötesplats. Oratorium för fred och rättvisa, uppförande kl. 18 i Lovisa kyrka 5.8.2016. Utställning, målningar av Ragnwei Axellie som förknippas med Jorden -verket är utställda i kyrkan 5.8-31.8.2016
Arrangör: Finlands Kristliga Fredsrörelse, tfn 045 7840 5574

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *