Litteraturens arbetare – referat från seminariet

Lena Havland-Erlandson berättar här om seminariet om ”Litteraturens arbetare” på ABF avslutade höstens träffar där Harry Martinsonsällskapet var medarrangör.
Litteraturens arbetare, en antologi där tjugotalet skribenter medverkar är en Vänbok till Per-Olof Mattson. Per-Olof Mattson, lektor i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet, som även varit opponent på Bengt E- Andersons avhandling om Harry Martinsons Nässlorna blomma i ”Att rannsaka en barndom” från 2000. Samme Bengt E . Anderson som gett ut Brev kring en resa utan mål. Om Harry, Moa och herrarna Bonnier.
I seminariet deltog förutom Per-Olof Mattson själv, Jimmy Vulovic, Maria Andersson och Stephan Larsen.

Jimmy Vulovic inledde med att berätta om hur han valt att följa 1:a maj och demonstrationsmotivet i litteraturen. Alltifrån 1907 då Fredrik Ström i en Barntidning skildrar demonstrationståget där en far och dotter följer tåget från en balkong som passeras. Fadern mästrande negativ, dottern som sänder ner en blombukett . 1927 i Eyvind Johnsons skildring av Tidman och rättfärdigheten är det samma yttre motiv med fadern som är negativ och sonen som lockas av det nya. På 40-talet tog Stig Dagerman upp kampen mot nazismen och kapitalismen. I 1944 ”Det var en gång”, samma motiv men nu med facisthälsning. I ”Mannen utanför” från 1950-talet skildrar Linus Ågren arbetarrörelsens identitetskris. Nu tänker alla på sitt.

Maria Andersson berättar om Harry Kullmans ”Stridshästen” en ungdomsbok om solidaritet. Motivet en grupp skolungdomar på Östermalm i Stockholm som leker äventyrliga lekar med riddare och hästar. Där ”hästarna” är arbetarbarnen och ”riddarna” de rika klasskamraterna. Det handlar om hirearkier där det även finns de som står under i rang. Kossan är en av dem. Det är dock hon som ser igenom det som händer och som visar på solidaritet som en möjlighet.

Stephan Larsen berättar om Ousmane Sembène, (1923-2007),en afrikansk författare och filmare från Dakar i Senegal, son till en fiskare med 6–årig folkskola som bakgrund. Arbetade som rörläggare, tvångsrekryterades till den franska armén för att kämpa för Frankrike under 2:a världskriget. Efter golvning av fransk officer avslutades den militära banan med hemsändning till Dakar, därifrån tog han sig som fripassagerare till Paris där han en tid arbetade på Citroen. Ousmane Sembène kom att arbeta i Marseille som hamnsjåare, han var kommunist ,aktiv i arbetet mot kriget i Vietnam. När han skadades svårt vid en olycka i hamnen, 55-56,började han skriva. ” Den svarte hamnarbetaren” (The black docker). Ousmane Sembène skriver med ett etniskt perspektiv, klassfrågan är viktig, liksom frigörelse. Han har hela tiden ett Messianskt drag. Han anses vara den främste kvinnoskildrare bland manliga afrikanska författare. Efter utbildning till filmare i Moskva kunde han nå ut till en allt större publik.

Per-Olof Mattson som brinner för arbetarlitteraturen önskar fortsätta ett arbete i Workshops för att ge ut en ny bok 2015, då man även kan täcka in mellankrigstiden, de Fem unga, Stig Dagerman, Stieg Sjödin m fl, Tredje ståndpunkten, den nya litteraturen med ”Svinalängorna ” och ”Yarden” bland andra exempel.

Per–Olof Mattson tog i sitt inlägg upp när Martin Andersen Nexö kom till Sverige 1933, då DN berättade på första sidan om hans besök, ”Nexö i stan”. Clarté- mötet startade en debatt som handlade om de svenska arbetarförfattarnas brist på ”jordlukten ”och på att alltför mycket tala om ”estetiken”. Han såg Moa Martinson som den sanna arbetarförfattaren. Han fick svar på tal av Ivar Lo Johansson som ansåg att Nexö var helt ute och cyklade. Bland dem som deltog i debatten var bl a Rudolf Värnlund och Erik Asklund som försvarade de svenska arbetarförfattarna.

Per-Olof Mattsson avslutade med att slå ett slag för Litteraturbanken som man kan hitta på nätet.

I samtalet efteråt framkom att Brunnsviks biblioteks böcker ligger i fyra plåtcontainrar i Roslagen och riskerar att fukt och mögelskadas.

Nästa sammankomst på ABF blir den 20 januari kl 18.00 Då möter vi Ebba Witt Brattström och Paulina Helgeson i ett samtal kring boken om Harry, Moa och herrarna Bonnier.
Välkomna ! önskar vi i Stockholmsgruppen

Lena Havland-Erlandson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *