Skydda jorden med ecocidlagstiftning – ge naturen rättigheter

Harry Martinson-sällskapets styrelse har tidigare ställt sig bakom FN-konventionen som förbjuder kärnvapen och uppmanat den svenska regeringen att ansluta sig. Det har regeringen inte gjort men Honduras blev, på FN-dagen förra året, det femtionde landet att underteckna konventionen som därmed kunde bli internationell lag. En historisk seger i kampen mot massförstörelsevapen och helt i linje med Harry Martinsons varningar i mästerverket Aniara.

Andra hot mot den mänskliga civilisationen som måste avvärjas är den klimatkris och ekologiska kris som vi just nu bevittnar. Förbränning av fossila bränslen och storskalig förstörelse av ekosystem undergräver vår egen existens på planeten. Det är hög tid att göra storskalig förstörelse av ekosystem till ett internationellt brott. 

ECOCIDE definieras som:
omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område, antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.

Sverige är ett av Romstadgans medlemsländer och kan föreslå tillägg som sedan behöver godkännas av 2/3 av medlemsländerna, enligt www.endecocide.se. Harry Martinson-sällskapets styrelse uppmanar regeringen att agera skyndsamt och verka för att göra ecocid till ett internationellt brott. Att tillskriva naturen ett värde och ge den rättigheter skulle innebära ett helt nödvändigt skifte i den mänskliga civilisationens destruktiva relation till planeten.

I dikten Den stora sorgen skriver Harry Martinson:

Naturens lagar är redan på väg

att ställa oss alla mot väggen.

Den väggen är lag av naturen.

Den saknar evangelium.

Den stora sorgen måste vi alla dela.

Då blir den möjlig att bära.

Den stora sorgen är den stora omsorgen.

Den måste vi alla lära.

(Dikter om ljus och mörker, 1971)

Fjäril, Nässelfjäril, Orange
Nässelfjäril. Bild: Pixabay

Harry Martinson-sällskapets styrelse och suppleanter

Semir Susic

Irmeli Romo

Disa Lundgren

Johnny Karlsson

Anders Franck

Eva Risberg

Åke Widfeldt

Ida Andersen

Carina Olsson

Christer Nielsen

Stefan Edman

Paulina Helgeson

Anders Franck

Martin Bagge

Bengt Bejmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *