Årsmötet i Göteborg och Jonsered omställt – digitalt program 8 maj 2021

På grund av rådande omständigheter med omfattande smittspridning av Covid19 och myndigheternas rekommendationer har Harry Martinson-sällskapets styrelse ”ställt om” det planerade årsmötet i Göteborg och Jonsered. Årsmötet kommer att ske digitalt på Zoom.

Programmet inleds med utdelning av Klockrikestipendiet till Jonna Bornemark samt ett föredrag av stipendiaten. Därefter följer årsmötesförhandlingarna. Programmet avslutas med ett panelsamtal om Harry Martinsons relation till Jonsered och Göteborg utifrån de aktiviteter som tyvärr inte kunde genomföras på plats.

Inom kort skickas senaste numret av Doris med kallelse och information till alla medlemmar. Program, kallelse och länk bifogas även nedan. Varmt välkommen – ingen föranmälan krävs.

PROGRAM

09.30-10.30 Klockrikestipendiet till Jonna Bornemark och föreläsning med rubriken: ”Om att tappa bort ovisshet, förundran och känsla – och om att finna dem på nytt”

10.30-11.30 Årsmötesförhandlingar

11.30-12.00 Harry Martinson i Göteborg och Jonsered – några nedslag, panelsamtal

Kallelse till digitala årsmötesförhandlingar

Medlemmarna i Harry Martinson-sällskapet kallas till årsmötesförhandlingar lördagen den 8 maj 2021 kl. 9.30. Årsmötet inleds med en föreläsning av filosofen och författaren Jonna Bornemark, Klockrikestipendiat 2021. Årsmötesförhandlingarna börjar ca 10.30. 

Ärenden:

    1.    Årsmötet öppnas

    2.    Fastställande av dagordning

    3.    Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

    4.    Val av två protokolljusterare

    5.    Verksamhetsberättelse för 2020

    6.    Resultat- och balansräkning 2020; revisionsrapport

    7.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

    8.     Val

8.1 Val av ordförande för 1 år

8.2 Val av 4 ledamöter för 2 år

8.3 Val av 4 suppleanter för 2 år

8.4 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år

8.5 Utseende av valberedning

    9.    Fastställande av årsavgift för 2022

    10.  Rapporter från sällskapets kommitterade

    11.  Inkomna motioner

    12.  Övriga frågor

Motioner skall inlämnas senast två veckor före årsmötet enligt sällskapets stadgar paragraf 5. De sänds till Harry Martinson-sällskapet, c/o Jämshögs folkhögskola, Kulltorpsvägen 2, 293 72 Jämshög. Tel. 0454-463 40, fax 0454-492-41, e-post info@jamshog.org

Ingen föranmälan krävs. Länk: https://us02web.zoom.us/j/88229971411?pwd=cWhxV1EwSlhtdDh6bDh3YkVOSDNJZz09

Lösenord: MAJ2021

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *