Tidigare opublicerade dikter nu tillgängliga på Litteraturbanken

 

 

Vi forskar medan vi störtar.

Lättast är själva fallet.

Men vid de hårdare

tingens branter

faller tankens skuggor brådare,

tätnar ju mer mot bottnen

klyftan djupnar.

Vem vet det sista svaret

i frågans botten.

Harry Martinson

 

Idag, den 20 juni får allmänheten tillgång till 36 hittills opublicerade dikter av nobelpristagaren Harry Martinson (1904-1978). Det är Litteraturbanken som publicerar en samling med namnet Glädjens art och sorgernas sortering. Dessutom har ett antal smakprov ur Harry Martinsons arkiv på Uppsala universitetsbibliotek digitaliserats, och finns tillgängliga både på Litteraturbanken.se och i den digitala plattformen Alvin som utvecklats av Uppsala universitetsbibliotek, (http://www.alvin-portal.org/alvin/.)

 

Det hela är ett samarbete mellan Harry Martinson-sällskapet, Uppsala universitetsbibliotek och Litteraturbanken, och syftar till att påminna om det rika material som universitetsbibliotekets arkiv förfogar över, och att göra ett antal nya Martinson-dikter tillgängliga för alla lyrik- och Harry Martinsonintresserade läsare.

– Att läsa dessa dikter är att blicka rakt in i Harry Martinsons skapande värld, säger överbibliotekarien och litteraturprofessorn Lars Burman. Genom vårt samarbete får nu alla en möjlighet att ta del av nobelpristagarens rika arv och ta ett steg in i universitetsbibliotekets unika samlingar.

 

Dikterna i samlingen ger prov på författarens omisskänneliga röst och rör sig på välkänt Martinsonskt vis mellan myllan och molnen.

LÄNK TILL SAMLINGEN

 

I det material som digitaliserats ur arkivet återfinns bland annat några tidiga brev och diktmanuskript ställda till författarkollegan Olle Wedholm, liksom ett antal Mimaskärvor, dikter ur det ursprungliga Aniaramanuskriptet.

LÄNK WEDHOLM

LÄNK MIMASKÄRVOR

 

För mer information och frågor, kontakta:

 

Paulina Helgeson, Litteraturbanken

0703-144013

paulina.helgeson@litteraturbanken.se

 

Ingemar Lönnbom, Harry Martinson-sällskapet

0708-310392

info@lonnbom.se

 

Caroline Chevallier, Uppsala universitetsbibliotek

018-471 39 56

caroline.chevallier@ub.uu.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *