Viktig komplettering till Doris senaste nummer

Rhododendron i Göteborgs trädgårdsförenings park. Foto: Ingemar Lönnbom

Dan Sjögren skriver i ett angeläget ärende, med rubriken

Det viktigaste kom bort!

I det brev jag citerade i Doris 43 föll Harry Martinsons poem bort, en underbar kärleksdikt. Ett oförlåtligt misstag! Men jag kan kanske få förlåtelse om jag i efterhand ber vår eminente elektroniker publicera den, han som gör vår hemsida tät och fager.

Tag alltså och läs!

Dan Sjögren

Sent omsider gav mig livet

denna lön för alla mödor:

att jag mötte bäste vännen

som jag dessförinnan anat

endast i den bästa drömmen,

den som alla mänskor drömmer,

den man väckes från och söker

återkalla till sin sida,

men som aldrig återvänder.

Bästa drömmen den blev struken

ifrån själens önskeschema;

den blev plötsligt obehövlig

då en dag invid min sida

verklig bäste vännen dröjde;

verkligare än jag förut

kunnat tänkt mig verkligheten… 

Ingår i ett brev till blivande hustrun Ingrid f. Lindcrantz

Fotnot: Vi publicerade tidigare dikten med fel adressat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *