Martinson-vän och folkbildare avliden

Ingemar Sallnäs (1934 – 2022), som många i sällskapet har träffat i olika sammanhang hyllas med följande minnesord, författade av Göran Bäckstrand och Gunnar Edander.

Ingemar Sallnäs (1934 – 2022).

Ingemar Sallnäs, tidigare rektor på Jakobsbergs folkhögskola, har avlidit. Kollegor från hans verksamhet har beskrivit hur han blev en ”frontgestalt” för en ny generation folkhögskolerektorer. Det är angeläget att framhålla hur folkhögskolorna under 1900-talet tillsammans med folkbildningsförbunden var Skandinaviens enda originalbidrag till vår utbildningshistoria. Sven-Eric Liedman framhåller detta i en artikel i DN den 24 november 2022 men rektorerna var ofta också idégivare utanför sina skolor. 

Ingemar följde i sin fars fotspår, som hade haft samma uppgift i Nässjö. De var båda engagerade och väl förtrogna med Harry Martinsons författarskap.
I Harry Martinson-sällskapets arbete med att uppmärksamma författarens födelseår, blev Ingemar 2004 en kunnig och initiativrik följeslagare. Som medlem av arbetsgruppen för detta jubileum var han alltid redo att med tid och kraft ge konstruktiva bidrag för att uppmärksamma Martinsons verk inom och utom landet. De litterära sällskapens samarbetsnämnd (DELS) hade i många år en årlig samverkan med Skansen, där vi fick tillfälle att presentera oss och vinna nya medlemmar. Vi minns särskilt hur Martinson-sällskapet flera gånger hade ”fullt hus” i Skansens gamla IOGT-lokal. Där förenades de svenska rörelser, som vi idag ofta talar om som grundläggare av den svenska demokratin och folkbildningen. Ingemar hade då ansvaret för program där han både visade sina intressanta tolkningar av Martinson och erfarenheter som en god pedagog.

Vi fortsatte efter jubileumsåret att med andra Martinsonvänner som Sällskapets Stockholmsgrupp bl.a. ha regelbundna arrangemang i ABF:s centrala lokaler. Ingemars bakgrund och engagemang är ett viktigt exempel på vad som bör sättas in i ett större sammanhang. Folkhögskolerektorer av Ingemar Sallnäs´ klass och de litterära sällskapen är tillsammans en omistlig del i dagens nödvändiga pånyttfödelse av en genuin folkbildning för att möta de svåra kriser som samhället måste bemästra.

Göran Bäckstrand Gunnar Edander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *