Patrik Hammarstrand till minne

kondoleansPatrikHHarry Martinson-sällskapets tidigare styrelsesuppleant, Patrik Hammarstrand, har avlidit. Här tecknar Rune Liljenrud hans minne:

Vår medlem Patrik Hammarstrand, antikvariatsbokhandlare i Växjö, har den 14 januari 2015 lämnat jordelivet, endast 42 år gammal. Under många år var han en intresserad, mycket beläst och kunnig medhjälpare i Harry Martinson-sällskapet. Vid Bokmässan i Göteborg september 2009 representerade han vårt sällskap när han medverkade på De litterära sällskapens scen i ett samtal ”Visioner om framtiden – Elin och Harry spekulerar”, ett samarrangemang mellan Elin Wägner-sällskapet och Harry Martinson-sällskapet. Patrik har många gånger delgivit oss sina existentiella tankar genom bidrag till vår hemsidas Månadens Martinson, texter som 2015 kommer att finnas med i Sällskapets årsbok.

 

November 2009 skriver Patrik i Månadens Martinson något som nu när han inte längre finns med oss, får en särskild relief: ”Min rekommendation är en dos valfri Harry Martinson att sättas upp på valfri plats i hemmet, till exempel på kylskåpet, så att man dagligen påminns om vad som är viktigt, kan stanna upp de där extra minuterna, slappna av, ladda batterierna och inse att livet är för kort och för viktigt för att man bara skall rusa vidare och så småningom upptäcka att allt har passerat utan att man har märkt det och utan att man har hunnit njuta.”

 

Patrik har två bidrag i Harry Martinson-sällskapets årsbok 2014 ”Till Harry från… Bokdedikationer i Harry Martinsons bibliotek”. Han skriver där om författarna Ivar Lo-Johansson och Bo Setterlind. Båda bidragen låter bilderna av dessa författare djupna och särskilt kanske gäller detta när han uppehåller sig vid Bo Setterlind, bördig från Växjö. Patrik kände en särskild frändskap med Bo Setterlind, hans frimureriska engagemang och kristna livstolkning. ”Han hade under hela sitt liv sin tro som en viktig grundval, även om han också var en grubblare”, skriver han om Bo Setterlind och detta kan också skrivas om Patrik.

 

Det finns ingen sten så tung

som sorgen vi känner.

Det finns ingen ros så vacker

som minnena av dig.

 

Så tolkas minnet av Patrik i en dödsannons. Vännerna och kollegorna från Cultix och Affärshuset Tegnér, Växjö och alla trogna kunderna där minns ”Glädjespridaren Patrik” och tillönskar honom:

 

Nu kan du läsa alla

böcker du vill

i lugn och ro

 

Patrik Hammarstrand läste ständigt och han mindes också väl vad han hade läst. Hans röst var välkänt massmedial och man ville absolut inte missa hans belärande bokprogram i radio. Varje år var han en snabb och rätt svarare på Harry Martinson-sällskapets litterära bloggfrågor vid juletid. Också denna hans sista Julhelg på jorden fick jag lämna till honom belönande bok. Information om årets Nobelpristagare i litteratur inbjöd Patrik till långt innan Nobelpristagare varit kungjord. ”Jag brukar nog ha läst någonting av pristagaren, och på något dygn hinner jag ju läsa på också”, kunde han säga, ödmjukt och med ett mycket varmt skratt.

 

Varje djup sorg har förlorad glädje till föremål.
Tappa inte bort denna riktning.
Låt inte sorgen glömma sitt ärende.
Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få.

 

Harry Martinson

 

I stor tacksamhet Rune Liljenrud

Minnesord i Smålandsposten.

Minnesord i Smålandsposten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *