12 oktober: Nebbeboda Akademi 4

Sven Edvin Salje sblJorden vi ärvde: Markernas brukande i svensk litteratur

I Nebbeboda byskola ”befruktades det ägg som så småningom skulle bli ett Nobelpris”. I denna byskola ordnar Harry Martinson-sällskapet då och då sammankomster (”akademier”) för intressanta kunskaps- och tankeutbyten. Vid tidigare tillfällen har Byskolan, Översättandets problem och Fåglar och poesi behandlats.

 I år ̶ 2014 ̶ är det 100 år sedan Sven Edvin Salje föddes. Som en del i firandet inbjuder vi till en fjärde akademi, där vi tycker att det passar att ta avstamp i hur skogsbruk och lantbruk behandlas i svensk litteratur. Självklart kommer texter av Salje och Martinson att vara startpunkter i föreläsningar av erfarna skogs- och agrarhistoriker.

Salje lyfte ju bonderomanen till stor litteratur genom sina böcker (och filmer) om familjen Loväng och genom skildringen i den stora romanen Genom lindens krona av de prövningar skiftena innebar för folket. Som en bekräftelse av storheten i hans arbete utsågs han till agronomie hedersdoktor vid Lantbruksuniversitetet.

Välkommen till Nebbeboda akademi 4

i Nebbeboda skola den 12 oktober 2014. Samling från kl. 9 då lite morgonfika serveras. Föreläsningar och diskussioner från kl. 10 till kl. c:a kl. 16. Avbrott för lunch.

Klara föreläsare och introduktörer är Urban Emanuelsson, Gustav Fredriksson, Lars Kardell, Johnny Karlsson, Ingvar Nilsson och Åke Widfeldt. Ytterligare någon föreläsare tillkommer.

Det finns plats för c:a 40 deltagare. Anmälan till Johnny Karlsson: 0454-91542 eller info@holjebok.se . Detaljerat program sänds ut till dem som anmäler sig. I stort sett kostnadsfritt. Dock får man betala lunchen!

Nebbeboda skola ligger c:a 6 km från Olofström på vägen som leder mot Nyteboda.

Skyltat från väg 15 (på litet äldre kartor väg 121).

Harry Martinson-sällskapet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *