Lyssna till Årshögtiden i efterhand här

Missade du Årshögtiden i Jämshög? Här kommer valda delar, inspelat Harry Martinson-material.

Det var ju fyrfaldigt jubileum för Harry Martinson den här gången: 120 år sedan han föddes, 70 år sedan han promoverades till hedersdoktor och 50 år sedan han fick Nobelpriset i litteratur. En av Harry Martinson-sällskapets veteraner, Ulf Redmo, fick uppdraget att uppmärksamma det fjärde jubileet, nämligen sällskapets 40-åriga tillvaro. Här hörs han berätta till ett bildspel:

Det 70-åriga jubileet är giltigt för såväl Harry Martinson som den institution som gjorde honom till hedersdoktor, Göteborgs universitet. Hur det hänger i hop berättade Mikael Alexandersson.

Mikael Alexandersson.

Johnny Karlsson berättade om en av Harry Martinsons barndomsvänner och om deras gemensamma lärare. Bland annat!

(Ordningen här på sidan är lite annorlunda än i programmet i Jämshög) Efter Mikael Alexandersson blev det Björn Larssons tur att tala om Harry Martinson, vi hör först sällskapets ordförande Irmeli Romo:

Harry Martinson-pristagaren Sverker Sörlins föredrag hölls på lördagseftermiddagen, efter det att priset hade utdelats av kommunalrådet Morgan Bengtsson, Olofström. Det är ju kommunen som står för prispengarna till ett av Sveriges största litterära pris! Pristagaren inledde med att beskriva hur han var överraskad när beskedet från Ulf Redmo i juryn kom en snöig dag i början av året:

Till sist ett oannonserat inslag under Majdagarna. Det avslutas med ett fyrfaldigt leve för det 40-åriga Harry Martinson-sällskapet!

Ingemar Lönnbom, hemsidesansvarig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *