Mera om Martinson och Trapa natans

Illustration_Trapa_natans0Mats Rydén skriver i DORIS 26/2014 i en artikel med rubriken ”Martinson, Immeln och sjönöten” att ”… I Immeln, där sjönöten upptäcktes 1876, hade den sin sista svenska växtplats … Den stora sjön Immeln var skaldens ”första ocean” varefter han avslutar kommentaren med han själv sett denna simmande vattenört i Jardin des plantes i Paris.
När jag våren 2015 besökte Bergianska trädgården i Stockholm och för första gången också Viktoriahuset i denna berömda trädgård, blev det en särskilt stor upplevelse att omgående se en sjönöt simma i den stora dammen. Martinsons berättelse i Nässlorna blomma om hur Trapa natans utrotades av ”turistande herbariejägare” hade alltsedan 1970-talet och min närhet till Svenska Naturskyddsföreningens verksamhet varit en starkt närvarande bild av den aningslösa – och idag ännu mer intensiva – utrotningen av växter och djur. Det blev då en glädje att se att Immelns sjönötter under senare år har återuppstått i Bergianska trädgårdens Viktoriahus. Detta invigdes 1900 och visar en fantasieggande tropikvärld med jättenäckrosen Viktoria som speciell attraktion, som när den upptäcktes1840 i  Amazonflodens biflöden i Brittiska Guyana 1840 fick namn efter efter den engelska drottningen. För Martinsonvänner blir givetvis Trapa natans ett ännu mer betydande händelse, ett riktigt dragplåster!

Göran Bäckstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *