Martinson och Bellman

bellmans-portrc3a4ttHarry Martinson-sällskapet har fått brev från Danmark, närmare bestämt från författaren Søren Sørensen, som sedan många år är ordförande i den danska motsvarigheten till DELS, alltså den organisation som samlar de litterära sällskapen. Han gör en spännande parallell mellan Carl Michael Bellman och Martinson. Søren Sørensen är en av Danmarks främsta experter på Bellman, så hans ord har tyngd.

Så här skriver han:

Kære venner!

Under forberedelserne til Bellmanselskabets fejring af digterens 275-års dag faldt mine tanker på Harry Martinsons parafrase over Fjäriln vingad fra Gräsen i Thule 1958, den der indleder samlingen som Ekosång till fjärilen.  Selv om digtet er 60 år gammelt, er dets tema det desværre ikke, for vi befinder os fortsat  der hvor onda dårars löje/bullrar sönder gröna år, endda alt for bogstaveligt på gader og torve. Det var atomoprustningen og prøvesprængningerne der dengang inspirerede, men aktualiteten har digtet stadigvæk.

Med venlig hilsen,

Søren Sørensen

Forfatter, formand i Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark

Citat ur dikten

Fjäril tag vår sorg avdaga
i en tid av pansrat sår.
Låt din flykt vår tyngd förjaga
till den natt som återstår.

Søren Sørensen beskrivs så här i det danska författarförbundets matrikel:

Debut som maler 1959, som dramatiker 1975, som essayist 1984, fri forfatter siden 1985. Aktiv i forfatterorganisationer og litterære selskaber, formand i Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark siden 1999, formand for Selskabet Bellman i Danmark. Aktiv i nordisk samarbejde mellem 1975 og 2005. Journalistisk virksomhed i perioder. Foredragsholder/forelæser siden studentertiden inden for de to fagområder historie med særlig vægt på Nordens historie, inkl. Finlands, og litteraturhistorie med tre favoritområder: Kalevala, Carl Michael Bellman og Francesco Petrarca.

1 comment for “Martinson och Bellman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *