Harry Martinson-sällskapet närvarar på Bokmässan i Göteborg 2017

Bildresultat för bokmässan göteborg

Harry Martinson-sällskapets styrelse har efter en uttömmande diskussion kommit fram till beslutet att delta i årets bokmässa i Göteborg. Anledningarna till detta är följande:

  • Vi vill inte lämna fältet fritt åt aktörer som inte tror på människors lika värde. Vi vill vara på plats och sprida kännedom om Harry Martinsons texter och människosyn.
  • Vi kommer att föreslå programpunkter som lyfter fram människors lika värde och det fria ordet på De litterära sällskapens scen och betona detta i våra monteraktiviteter.

Vi förstår det obehag som många journalister och författare upplever. Vi står på deras sida och respekterar dem som valt en annan hållning i frågan. Demokratins utmaningar kan mötas på olika sätt. Vi har valt denna väg men kommer att uppmana mässan att ompröva sitt beslut om utställaren Nya tider gör sig skyldig till brott.

Harry Martinson-sällskapets styrelse, Växjö 5 maj 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *