De får bo i Harry Martinsons skola i sommar

PRESENTATION AV NEBBEBODASTIPENDIATERNA ÅR 2020

Tjugofyra kandidater – alla väl meriterade – hade i år ansökt om 2 veckors fri vistelse i Nebbeboda skola under sommaren 2020, men endast 6 stipendiater kan tas emot. Juryn – bestående av Erika Silfver för Sven Edvin Salje-sällskapet och Disa Lundgren för Harry Martinson-sällskapet samt Joanna Holden, förvaltningschef och kulturchef vid kultur- och fritidsförvaltningen i Olofströms kommun har haft ett grannlaga arbete och enats om följande stipendiater, här ordnade efter datum för vistelsen i Nebbeboda.

V 23-24: Felicia Stenroth är redan en etablerad författare och har publicerat två romaner Bilder som inte angår mig samt Indianlekar – den senare har recenserats positivt av bl a Paulina Helgeson, styrelseledamot i Harry Martinson-sällskapet, och den var också nominerad till Studieförbundet Vuxenskolans författarpris. Som poet debuterade Felicia Stenroth år 2017 med En människa tvättar sig i en sjö, som kretsar kring banden mellan tre generationer kvinnor. Hösten 2020 utkommer hennes tredje roman Handens rörelser.

Harry Martinsons verk har betytt mycket för Felicia Stenroth, kanske fr a Aniara, hans naturlyrik och romanerna Nässlorna blomma och Vägen ut.

Tiden i Nebbeboda avser Felicia Stenroth att använda dels för eget skrivande, dels till att undervisa elever i Region Blekinges satsning Skrivsommar.

V 25-26: Heike Ahrends är verksam med måleri, bronser och emalj. I sina målningar arbetar hon ofta med rejält pålagda färgskikt och skrapar sen med kniv och sandpapper fram underliggande lager, så att tjocka färgskikt omväxlar med tunna, akvarell-lika lager och upplever då sin konst som ett diktskrivande i färg.

I sitt sökande efter ord och form hittade Heike Ahrends tidigt fram till Harry Martinsons Aniara, och hans verk har blivit en inspirationskälla för henne. 

Under veckorna i Nebbeboda avser Heike Ahrends att arbeta med manus och bilder till en bok Outsight Move In, som skall handla om och reflektera kring att vara konstnär på väg och där resandet blir en del av konstprojektet. 

V 28-29: Hannah Streefkerk arbetar med textila material, främst broderier och virkning. Hon har en gedigen, flerårig utbildning från konstakademier i Nederländerna men bor sedan flera år i Sverige. Hannah Streefkerk hämtar sin främsta inspiration från naturen, och många av hennes verk presenteras också i naturen och blir på så sätt en del av den. I sin presentation skriver hon, att hennes kärlek och omsorg om naturen avspeglas i en del av hennes verk, då hon symboliskt t ex lagar trasiga löv, virkar skyddande höljen till stenar och träd osv. Hon menar, att hennes konst på så sätt inte bara blir dekorativa inslag för betraktaren utan också lyfter fram naturens sårbarhet. 

Hannah Streefkerk kom till Sverige runt år 2010 och kom snart i kontakt med Harry Martinsons verk och såg, att hans insikt om naturens sårbarhet och skörhet stämde väl överens med hennes egen övertygelse.

Under sina veckor i Nebbeboda vill hon närmare undersöka den speciella naturen där och fortsätta sitt ”naturbroderi” med speciell inriktning på plankton, som vi oftast inte tänker så mycket på, men som i hög grad utgör grunden för livet på jorden. 

V 32-33: Annika Arnell sysslar med teater, främst dockteater för barn och unga, både som skapare av dockor och som ”dockspelare” och ingår bl a i Unga Operans team av pedagoger.

Ända sedan hennes tidiga tonår har Harry Martinsons diktning varit central för Annika Arnell, fr a har hon tagit till sig hans starka närhet till naturen och hans förmåga att berätta ur ett trovärdigt barnperspektiv och aldrig försköna barnets tankar och upplevelser och samtidigt alltid låta poesin vara närvarande i allt han skrivit. 

Under sin tid i Nebbeboda vill Annika Arnell arbeta fram en föreställning för barn och unga med utgångspunkt i Barbro Lindgrens författarskap, i vilket hon finner samma förmåga att skriva utifrån ett barnperspektiv som Harry Martinson hade.

V 34-35 : Charlotta Copcutt är ursprungligen från Karlshamn och är återinflyttad dit, och medverkade och uppträdde i amatörföreningen Teatersmedjan under sin tidiga period där, vistades sedan flera år i Nicaragua och skapade där en teatergrupp för barn, som arbetade på marknaderna, och som genom teatergruppen kunde visa upp sin vardag ur sitt eget perspektiv. I Valparaiso mötte och inspirerades Charlotta Copcutt av danskan Anne Hansen, som hade öppnat ett nordiskt barnbibliotek högt uppe i bergen ovanför Valparaiso med böcker – bl a Alfons Åberg- och Emil-böckerna – som hon själv översatt till chilensk spanska.  

Under sina veckor i Nebbeboda avser Charlotta Copcutt att skriva en bok om och förhoppningsvis tillsamman med Anne Hansen.  

Maj eller september: Peter Endahl skapar främst i måleri och metallskulptering, men också med installationer, performance och video och har haft ett flertal utställningar. Han är också engagerad i Kulturföreningen Xinombra, som skapat tre musikteaterföreställningar av Harry Martinsons Aniara, och har publicerat ett antal av dessa tonsatta dikter ur Aniara på Spotify. Fler Aniara-föreställningar kommer att genomföras. Peter Endahl anser själv, att hans konst har en dragning åt det industriella och mörka, med drag av expressionism.

Under sin Nebbebodavistelse avser Peter Endahl att arbeta vidare med suggestiva musik- och ljudtolkningar av redan befintliga texter och sen också verka visuellt på scen med rekvisita, kostym, smink osv. Är också villig att under vistelsen i Nebbeboda framföra en föreställning av ett verk. 

RESERVER:

I. Eva Lans arbetar med abstrakt måleri i ganska dova färger, där de tillagda texterna låter betraktaren följa hennes tankar, som ofta rör nutidens globala problem.

Eva Lans är väl förtrogen med Harry Martinsons verk och har använt hans citerade ”sanningsord” Det är ont om jordklot i sin ansökan till stipendiet. Hennes projekt under en eventuellt Nebbeboda-vistelse har tydlig koppling till Harry Martinsons författarskap: hon kommer att i både ord och bild utifrån tre Martinson-dikter reflektera över människans relation till landskapet.

II. Cathrine Kihlström arbetar inom kommunikation, där skrivandet är en naturlig del. För att bredda sitt privata, fiktiva skrivande har hon deltagit i en kurs i Kreativt skrivande vid Linnéuniversitet i Växjö. Fyndet av en komplett brevsamling från en livslång brevväxling mellan hennes farmor och en brevvän gav henne inspiration till ett mer skönlitterärt skrivande, som hon kommer att utveckla, om hon beviljas stipendiet på två veckor i Nebbeboda skola. 

Insänt av Disa Lundgren

               Harry Martinson-sällskapets representant

               i Nebbeboda-juryn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *