Marianne Westholms omtalade föredrag om Aniara

 

 

Efterord till föreläsning 2016

Kan puppan bli en kosmisk fjäril?

-Den dolda koden i Aniara-

Martinson, som den poet han är, blandar fritt kategorier i Aniara. Jag har pekat på de naturvetenskapliga symboler som påverkat honom i skapandet av eposet. Genom att låna bilder från den gren inom geometrin som benämns topologi ger Martinson läsaren en helt ny tolkning . Inom topologin räknas en linje ,en kurva som ett ”rum”. En kropp behåller sina egenskaper även om den ändrar utseende. I sång 3 finner vi ” …gav ekografiskt bilden av en torus/vars tomma centrum vi nu ivrigt sökte..”.. En torus borde då i min framställning ha blivit en ”kaffekopp”.` (Enligt topologin sker övergången till/från en kopp med ett öra. ) Martinson följer inte tanken helt ut. Han byter perspektiv hela tiden. Jag tolkar genom att visa en ”Bolleskål”, att han i stället använder en teologisk symbol. Vi tänker på Paulus brev till filipperna (2:5-8), där Jesus beskrivs som ”han utblottade sig”, vilket syftar på det grekiska ordet”ekenosen” ( gjorde sig tom). Martinsons budskap är inte teologiskt. Hans etiska utopi handlar, som framhållits, om människans ansvar inför naturens lagar, om en annan livshållning ,som skulle kunna leda fram till vad han kallar ”den andra enkelheten”. Förordet till pocketupplagan av Aniara(1963) ,som också finns i Bonniers nyutgåva (1997) som efterord, skrivet av Martinson , har indirekt varit utgångspunkt för föreläsningen.

Marianne Westholm

 

Citat ur följande sånger i den ordning som anges:

Sång 1 ,strof 2

Sång 2,

Sång 9

Sång 28,strof 3

Sång 29,strof3

Sång 29,strof 2

Sång 30, strof 6

Sång 36,strof 2

Sång 44,strof 2

Sång 27, strof 2 och 5

Sång 34,strof 5

Sång 31,strof 5

Sång 54

Sång 81,strof 1

Sång 82,strof 6

Sång 41,strof 1

Sång 57,strof1

Sång 81,strof 5

Sång 88, strof 9

Sång 90, strof 6

Sång 19, strof 2

Sång 80,strof 1

Sång 103,strof 4

Sång 11

Sång 73,strof 3 , 4

Sång 64,strof 8

Sång 40 , strof 4

Sång 48, strof 1 ,4

Sist läses Ängens sång i Gräsen i Thule (1958)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *