Helena Granström till årshögtiden i Vårdinge 4 maj

Foto: Sofia Runarsdotter

”Helena Granström är författare och kulturskribent och skriver för Expressen och Svenska Dagbladet. Hon har även en magisterexamen i teoretisk fysik och en licentiatexamen i matematik. Hon har skrivit ett flertal essäer och romaner.” Hennes senaste bok Standardmodellen (2018) är utgiven av Weyler förlag. Källa: www.weylerforlag.se

Helena Granström har även skrivit den civilisationskritiska essän Det som en gång var (Natur & Kultur). Essän skildrar en ung kvinnas vandring i norra Sverige. Under vandringen kretsar hennes tankar kring följande paradox: Hur kan vi människor, med all den kunskap vi besitter om vår jord, tillåta att vårt moderna liv leder till oåterkallelig förstörelse?

Helena Granström är en författare som, likt Harry Martinson, ifrågasätter vår kulturs dikotomi mellan människa och natur. I hennes täta och koncisa prosa finns en sorg och ett vemod, som genom sin klarsynthet skänker tröst.

Semir Susic

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *