Väntans tider är snart förbi – Doris på väg till din brevlåda

Packning av Doris pågår i Harry Martinson-kansliet på Jämshögs folkhögskola. Irmeli Romo och Anna Wiklander närmast kameran, därbakom vid samma bord Camilla Ejder och Gitte Andersson. Vid ett eget bord i fonden Loffe Olsson. Foto Anders Olsson.

Harry Martinson-sällskapets tidskrift Doris är på väg ut till medlemmarna. Det kan med visshet skrivas eftersom nedpackningen i kuvert nu är i full gång, kanske redan avslutad när detta meddelande når allmänheten.

Förutom värdefulla artiklar av olika slag, följer även ett program för årets Majdagar med. Värt att notera är då att detta preliminiära program har ändrats efter tryckning. Det är alltså det program som ses här på hemsidan som gäller. Ändringar kan såklart ske även framöver, även om inget tyder på några större omvälvningar just nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *