En ”måste-bok om svensk litteratur”

Ännu en uppskattande och välformulerad recension av Harry Martinson-sällskapets årsbok 2014 har nu influtit. Det är redaktören Billy Bengtsson, Vinslöv, som i tidningen Bas Blekinge beskriver ”Till Harry från…” som en ”måste-bok om svensk litteratur. Bas Blekinge ges ut i Karlskrona och riktar sig inte minst till blekingar i förskingringen.Den har en upplaga på 4.500 exemplar och kommer ut en gång i veckan.RecensionTillHarryiBasBlekinge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *