Nebbeboda-stipendiater utsedda

Presentation av Nebbeboda-stipendiaterna 2018:

 

Anna Höglund – stora lägenheten, 22/7 – 5/8 -18: Har skrivit flera bilderböcker för både barn och vuxna, ensam och i samarbete med bl a Ulf Stark och Barbro Lindgren. Nässlorna blomma har betytt mycket för hennes insikt om barndomsupplevelsernas påverkan på den vuxna människan.

Vistelsen i Nebbeboda skall användas till arbete med en bok om förväntningar på livet.
Johan Lundin och Rasmus Österbro – lilla lägenheten, 22/7 – 5/8 -18: Har tillsamman skapat videobaserade konstprojekt och performances med starkt visuellt fokus, där det talade språket varit sekundärt. Avser att fortsätta arbeta med visuellt bildspråk, men vill låta text och tal få allt större utrymme. Planerar att hämta inspiration till sina kommande gemensamma framträdanden ur texter av Harry Martinson och Sven Edvin Salje.

Nina Olsson och Claes-Göran Olsson – stora lägenheten, 5/8 – 19/8 -18: Arbetar tillsammans med olika teaterprojekt. Stark anknytning till Sven-Edvin Salje och har tillsammans arbetat fram uppsättningen Hem till havet med utgångspunkt i Saljes Loväng-serie. Hem till havet framfördes i Olofströms Folkets Hus 2009, där också deras uppsättning Vingslag i natten spelades 2014. Claes-Göran är konstnärlig ledare för ”Gränsteatern”, manusförfattare tillsammans med Nina och producent. Nina har utbildning i pedagogiskt drama, i berättarteknik och litterär gestaltning och projektledarutbildning. Claes-Göran har förutom som producent för Salje-produktionerna även bearbetat med Harry Martinsons Gringo för Radioteatern 2016. Skall fortsätta arbeta med dramatik med fokus på författare med rötter i Blekinge.

Anna Franklin – lilla lägenheten, 5/8 – 19/8: Journalist och författare till både prosa och lyrik, har deltagit med uppläsningar ur egna verk, bl a i Poetry Slam och i många andra framträdanden med uppläsningar och i diskussioner. Naturen ofta i centrum för hennes verk. Mycket engagerad i kultur-, samhälls- och fredsfrågor. Har skrivit artiklar i flera tidningar om olika författare, bl a Harry Martinsson, August Strindberg, Tomas Tranströmer. Gett ut bl a lyriksamlingen Isblommor – översatt till franska Fleurs de glace. Prosa – bl a Salsa – ett riktigt hundliv, en bok avsedd för både barn, ungdomar och vuxna. Avser under Nebbebodavistelsen att arbeta med ett fredsprojekt kring andra världskriget inför en katalog, utställning och programverksamhet med paralleller till dagens flyktingvåg.

Maria Peterson och Urban Emanuelsson, stora lägenheten, 9/9 – 23/9: Urban är biolog med inriktning på landskap och hållbar utveckling – anställd vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala Universitet. Maria är arkitekt och akvarellist. De har arbetat med gemensamma projekt med inriktning på biologisk mångfald och bevarande av biologiskt kulturarv, där Urban i sina texter utgått från Marias akvareller.

I Nebbeboda avser de att arbeta vidare med texter och akvareller till ett par bokprojekt med inriktning dels på sydsvenska natur- och kulturgårdar, dels om Skånelandens landskapshistoria. I dessa böcker avser de att inkludera delar av Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes Blekinge-skildringar.

Ted Bjurwill – lilla lägenheten, 9/9 – 23/9: Musiker, tonsättare. Examen från Musikhögskolan i Malmö. Har frilansat som musiker, tonsättare, sångare och pedagog. Har tonsatt och framfört texter av bl a Harry Martinson, August Strindberg, Nils Ferlin, Gustaf Fröding. Albumet Strindberg och jag utkom 2017. Producerat två filmer på Youtube med tonsatta dikter av Harry Martinson. Avser att under Nebbebodavistelsen fortsätta med tonsättningar av dikter av Harry Martinson.

 

Text: Disa Lundgren

Representant för Harry Martinson-sällskapet i uttagningskommittén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *