Ny bok av Stefan Edman och Tore Hagman – en hyllning till den biologiska mångfalden

Livslust i Coronatider

Text: Åke Widfeldt

Den rådande pandemin gör att många av oss får svårt att känna förtröstan och lust att leva. Jag vill därför rekommendera en nyutkommen bok av biologen Stefan Edman och fotografen Tore Hagman som verkligen kan hjälpa oss att tänka på annat och befria oss från förlamande känslor. Boken heter Förundran – Natur som ger livslust och är en hyllning till den biologiska mångfald som speciellt i vårens tid väcker glädje och hopp hos nutidsmänniskan.  Den är en omarbetad och aktualiserad utgåva av en bok från 2006.

I 52 korta kåserier tar oss Edman med från vårens flödande trastkonserter till vinterns tystnad i den gamla granens ”vinterhotell” där miljoner av småkryp och organismer försöker överleva ”på barr och kvistar, i barksprickor och rötter”.

Det en fröjd att få ta del av Edmans välformulerade och kunskapsberikande texter som innehåller mängder av intressanta detaljer. Som den månghundraåriga ekens ”soldrivna pump” som förser kronan med vatten från marken och hur, i motsatt riktning, sockrad saft från ”bladens fotosynteskök” strömmar ned i rötterna. Eller silvertärnan, rekordflyttaren som flyger tusentals mil runt en stor del av jordklotet, från Sverige till mitten av Atlanten, vidare runt Godahoppsudden mot Indiska oceanen för att till sist hamna i Antarktis innan den återvänder till den svenska Östersjökusten.

Boken Förundran är i sanning ett fynd för den som vill ta naturen till hjälp när det gäller att överleva i dagens samhälle. Där ”njuter vi oss långsamt fram, fjärran från mobiltelefoner och jobbagendor”. Och det har visat sig att den gröna färgen påverkar vår hälsa positivt: ”Naturupplevelsen är en antistressmedicin av högsta klass”.

Edman är en stor beundrare av Harry Martinson och i denna nya bok finns det rikligt med Martinsoncitat. Ett avsnitt ägnar han åt diktsamlingen Tuvor som han ofta bär med sig på sina vandringar i naturen. Martinsons naturlyrik har följt Edman sedan ungdomsåren. Där ha han funnit Martinsons ”stämningar”, ”tryggt rotade i författarens naturvetenskapliga kunnande. Här finns ingen fadd naturromantik, inga flummiga känslosvall”:

Senhöstregnet far genom svartnande slånsnår.
De river emot som de kan
på åkerns lilla granitkobbe.
Där stenröset kalnat fram
silar de vinande med sina taggris
de allt kallare regnens november.

Även andra poeter citeras. Som t.ex. Ebba Lindqvists ”Sommar och vinter”, där makrillen hyllas eller Werner Aspenströms ”Många träd är framstående tänkare” apropå den månghundraåriga ek jag nämnde tidigare. Boken avslutas med Walt Whitmans ”Song of Myself”:

Jag tror att ett grässtrå är ingenting mindre än
stjärnornas dagsverke
och att lika fulländade är ett sandkorn, en myra och
gärdsmygens ägg

En viktig del av Förundran utgör Tore Hagmans excellenta bilder som ofta kompletterar Edmans texter på ett genuint sätt. När en illustrerande bild saknas har ett annan lämplig valts. Ett exempel på detta är avsnittet om nagelörten, där en fantastisk bild av en annan vårprimör, tussilagon, presenteras.

Kära Martinsonvänner! En bättre presentbok än Förundran – Natur som ger livslust är svår att få tag i. För oss som delar Harry Martinsons syn på världen bjuds här mängder av visdomsord om den natur som vi är så beroende av och som vi måste vårda. En natur som också kan ge oss det som vi så väl behöver dessa dagar: Livslust.

____________________________
Stefan Edman, Tore Hagman
Förundran– Natur som ger livslust,Votum Förlag 2021

Åke Widfeldt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *